Vragen over risico’s zink in bodem langs de Linde

Het is nu aan de gemeenteraad om met het plan aan de Vinkegavaartweg in De Hoeve in te stemmen. Lourens Looijenga

De Hoeve De bezorgde raadsfracties van GroenLinks en D66 hebben tijdens een commissievergadering om duidelijkheid gevraagd over de bodemvervuiling van een perceel langs de rivier de Linde. Daar wordt een woning herbouwd. En bij bodemonderzoek is zink aangetroffen.

De plek van het zink wordt niet aangeroerd bij het herbouwen van een verzakte woning. De herbouw zelf levert geen enkele discussie op, al vond Blijf Stellingwarfs wel dat het allemaal heel lang heeft geduurd om te komen tot een bestemmingsplan. Dat had volgens de wethouder te maken met het iets afwijkende bouwblok, maar ook met onderzoeken die dus zijn verricht in de bodem.

Ambtenaar Jaro Haan meldde de commissie dat in een hoek van het perceel 13 m2 grond is vervuild met zink. In het stuk aan de gemeenteraad wordt verondersteld dat het zware metaal zink is aangevoerd door de rivier de Linde. Maar enige zekerheid daarover ontbreekt. D66 snapt ook wel dat vanwege 13 m2 niet alle alarmbellen afgaan, maar fractievoorzitter Ronald Westenberg kreeg ook geen antwoord op zijn vraag wat op termijn de risico’s kunnen zijn van het uitspoelen van zink naar de naastliggende rivier en de natuur in de Lindevallei.

Ook de ambtenaar zei geen idee te hebben wat de risico’s voor de toekomst zijn. Sanering is volgens hem pas nodig bij een verontreinig van 25 m2. Meer onderzoek zou de eigenaar van de grond teveel op kosten jagen. Zolang je het met rust laat, is het geen probleem, zo is de benadering van het college op basis van externe adviezen. Daarmee was GroenLinks tevreden gesteld. Maar Ronald Westenberg van D66 bleef er toch wat tegen aanhikken. ‘We moeten dus aannemen, dat als we het zink laten zitten, dat het dan later wel meevalt.’

Nieuws

menu