Vijf projecten krijgen bijdrage uit dorpenfonds; totale investering is ruim 100.000 euro

Wegwerkzaamheden Oosterstreek Foto: Piet Bosma

Uit het Dorpenfonds van de gemeente is een bedrag van bijna € 30.000,- toegekend aan vijf initiatieven in Weststellingwerf. De gemeente vindt dat de projecten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en levendigheid in de dorpen en wijken.

De plaatselijke belangen van Oosterstreek en De Hoeve zetten zich in om de verkeersveiligheid in het eigen dorp te vergroten. Ze doen dit door het organiseren van activiteiten die bewoners en andere weggebruikers wijzen op hun gedrag en de gevolgen daarvan. Een aantal verkeersremmende maatregelen helpen deze actieve plaatselijke belangen om de snelheid structureel te verlagen in hun dorp. En maken het dorp ook nog eens een stuk groener. De gemeente stelt ruim €16.000 beschikbaar uit het dorpenfonds voor de uitvoering daarvan. Door het werk te combineren met onderhoudswerkzaamheden, kunnen dorpsbreed maatregelen worden getroffen. Op 21 juni starten de werkzaamheden in Oosterstreek. Met de verkeerswerkgroep De Hoeve volgen nog gesprekken om de maatregelen verder te ‘finetunen’.

Passion for Youth

Het dorpenfonds draagt ruim €4.000 aan het initiatief Pure Passion voor Youth. Deze groep bewoners richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en wil hen op een positieve manier stimuleren. Dit doen ze door het organiseren van diverse activiteiten. De caravan van Passion for Youth is inmiddels een bekend gezicht in Wolvega. Na een succesvolle aanloop, wil de groep zich de komende jaren blijven inzetten voor de jongeren. Om dat goed te doen krijgen ze een financieel steuntje in de rug van de gemeente.

Buurtauto

Het project Buurtauto Noordwolde e.o. ontvangt €7.500 subsidie uit het dorpenfonds. Het is een initiatief van o.a. Stichting Dorpscentrum ‘t Buurthuus Noordwolde en de PKN-kerk De Lindestreek, met als doel om laagdrempelig en flexibel vervoer te organiseren voor minder mobiele bewoners. De nieuw opgerichte Stichting Buurtauto Noordwolde e.o. investeert in totaal maar liefst €70.000 in het project.

AED-Lindewijk

De kersverse Stichting Buurtbelang Lindewijk zet zich in voor een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de wijk. Met de subsidie van ruim €1.700 wordt een deel van de aanschaf, installatie van én informatievoorziening over het gebruik van de AED bekostigd. Veel van de dorpen en wijken hebben op initiatief één of meer van deze openbare AED ’s aangeschaft. Belangrijk is dat de aanwezigheid van een AED en het netwerk van vrijwillige hulpverleners, het gevoel van veiligheid en saamhorigheid vergroten. Maar vooral ook dat erg snel kan worden gereageerd in noodsituaties , in afwachting van de hulpdiensten.

In totaal investeren de initiatiefnemers €105.000.