Veel steun bij politieke partijen voor bouwen van meer kleine windmolens in de Stellingwerven

Het zal voor de FNP lastig worden om in Friesland de komst van meer windmolens nog langer via een nieuw collegeakkoord tegen te houden. Die conclusie kan worden getrokken na een verkiezingsdebat in Oldeberkoop. Daar gingen Stellingwerfse kandidaten dinsdagavond op uitnodiging van GroenLinks met elkaar in gesprek over de verdeling van de ruimte in Friesland.

Ooststellingwerfs Wethouder Jelke Nijboer (PvdA) zei als inleider dat hij wel denkt dat over 15 tot 20 jaar veel woningen door vergrijzing beschikbaar komen.

Ooststellingwerfs Wethouder Jelke Nijboer (PvdA) zei als inleider dat hij wel denkt dat over 15 tot 20 jaar veel woningen door vergrijzing beschikbaar komen. Piet Bosma

En eigenlijk gooide niemand de deur dicht voor de komst van meer kleine windmolens. Nu mogen molens van 15 meter hoog alleen in Friesland bij agrarische bedrijven staan. Maar ze moeten na de verkiezingen toch ook bij andere bedrijven geplaatst kunnen worden. Rik Berends van GroenLinks: ,,Het zijn duurzame ontwikkelingen die mensen willen, maar het wordt nu door een aantal partijen onmogelijk gemaakt.’’ VVD’er Evert van Tellingen was tegen molens in het open landschap, maar voegde er aan toe dat we wel steeds meer stroom nodig hebben.

Nieuws

menu