Veel belangstelling voor de dorpsarchieven in kerkje Ter Idzard

FOTO

FOTO LENUS VAN DER BROEK

In het kader van Tsjerkepaad en Open Monumenten Weekend stelde het dorpsarchief Idzawolde op zaterdag en zondag in het Bonifatius kerkje zijn archieven open voor eenieder die op zoek is naar feiten uit het verleden van de dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde.

In de kerk stonden tafels en stoelen, zodat de bezoeker op hun gemak het vele archiefmateriaal kan doornemen. Vele oude foto’s in speciaal samengestelde fotoboeken en krantenknipselboeken lagen ter inzage. Verder kon het dorpsarchief een aantal familiestambomen laten zien van dorpsbewoners en een aantal oude filmpjes

Speciale fotoboeken

Dit jaar waren ook speciale fotoboeken van de school aanwezig. Aangezien niet alle leerlingen bekend zijn, werd een beroep op de oud-leerlingen en ouders gedaan om deze hiaten in te vullen.

Uiteraard waren de commissieleden zelf aanwezig om de bezoeker bij de zoektocht bij te staan. Mocht de bezoeker zelf nog materiaal, zoals foto’s, verenigingsverslagen, krantenknipsels, trouw- en rouwkaarten, enz. hebben, dan ontvangt men die graag of wordt er een kopie van gemaakt.