Tweedehands fietsbrug maakt eiland Driewegsluis beter bereikbaar. 'We besparen daarmee op grondstoffen, het productieproces en op transport'

Herke de Groot en wethouder Roelof Theun Hoen op de fietsbrug.

Herke de Groot en wethouder Roelof Theun Hoen op de fietsbrug. Daan de Schiffart

Een tweedehands fietsbrug moet zorgen voor een betere aansluiting van het gebied ten zuiden van de Driewegsluis op het hoofdfietsnetwerk.

De gemeente heeft via de bruggenbank een gebruikte fietsbrug van De Boer & De Groot gekocht. De fietsbrug stond van 2007 tot 2020 in Oostmahorn in de gemeente Noardeast-Fryslân. Weststellingwerf gaat de fietsbrug plaatsen op het eiland Driewegsluis. Hiermee sluit het zuidelijke deel van het eiland direct aan op het hoofdfietsnetwerk richting Oldemarkt.

Het compleet hergebruik van de brug is uniek. Wethouder Roelof Theun Hoen is daar trots op: ‘‘We zetten ons als gemeente in voor duurzaamheid. Dat doen we ook door zoveel mogelijk circulair en duurzaam in te kopen. Een fietsbrug compleet hergebruiken is daar het ultieme voorbeeld van. We besparen daarmee veel grondstoffen, op het productieproces en het transport. De impact op het milieu is daardoor minimaal. En het is nog goedkoper ook!.’

Bereikbaarheid Driewegsluis

Het zuidelijke gebied is nu alleen bereikbaar via het sluiscomplex van de Driewegsluis. Deze verbinding sluit niet aan op het hoofdfietsnetwerk. De komst van de fietsbrug zorgt wel voor deze verbinding. Daarnaast verbetert de fiets- en wandelverbinding tussen Ossenzijl en Oldemarkt. Ook wordt het Nationale Park Weerribben-Wieden beter bereikbaar. De Driewegsluis wordt hiermee duidelijker en aantrekkelijker als poort naar Friesland.

Zuidelijke Poort

De tweedehands fietsbrug is onderdeel van het project ‘Zuidelijke Poort’. Vanuit de Regio Deal Zuidoost Friesland is hiervoor geld beschikbaar gesteld. De brug is schoongemaakt, nagekeken en sommige onderdelen zijn vervangen. Tussen half februari en half maart worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en wordt de brug door De Boer & De Groot geplaatst.

Hûs en Hiem

De gemeente wil meewerken aan het plaatsen van de brug en legt een advies van welstandscommissie Hûs en Hiem naast zich neer. Omdat de tweedehands ophaalbrug met een forse hoogte op slechts zes meter van de sluis wordt geplaatst, manifesteert de fietsbrug zich volgens de commissie te nadrukkelijk in het monumentale sluiscomplex, wat een aantasting vormt van het monument. Hûs en Hiem stelt voor de brug op tenminste twintig meter van het sluiscomplex te plaatsen of het zelfbedieningspontje in stand te houden en iets te verleggen.

Extra kosten

Weststellingwerf legt het advies op financiële en maatschappelijke gronden en vanwege natuurbehoud naast zich neer. Zo zouden bomen moeten worden verwijderd, het fietspad omgelegd, is er extra schelpenverharding nodig en moet vier meter extra water worden overbrugd. De totale kosten om de tweedehands brug te plaatsen zijn ongeveer 140.000 euro. Wil de gemeente voldoen aan de eisen van Hûs en Hiem, komt daar nog eens zo’n 60.000 euro bij op, waardoor het budget wordt overschreden. Ook wordt de gewenste opleverdatum van begin maart dan niet gehaald.

Pontje

De gemeente is eigenaar van het zelfbedieningspontje. Het onderhoud wordt gedeeld met de gemeente Steenwijkerland. Het pontje wordt al jarenlang veelvuldig vernield. De schade loopt in de duizenden euro’s. Na de plaatsing van de fietsbrug wordt samen met Steenwijkerland bekeken of het pontje uit de vaart wordt gehaald.