Tekort fietspad langs de Linde grotendeels dekken met subsidie? 'Ondanks al deze inspanningen blijft de geprognotiseerde kostenoverschrijding significant’

Werkzaamheden aan het fietspad.

Werkzaamheden aan het fietspad. FOTO LENUS VAN DER BROEK

Het college heeft de provincie toegezegd de helft van de meerkosten van het fietspad langs de Linde te betalen. Het gaat om een bedrag van drie ton.

Maar tegelijkertijd doet het college een beroep op een provinciale subsidieregeling om zo twee ton weer terug te ontvangen als dekking van de drie ton.

Subsidie

Het gaat om de subsidieregeling Fyts!impuls. Friese gemeenten konden t/m 31 december 2021 subsidie aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan de verbetering van een veilige fietsinfrastructuur in Friesland met een maximum van 200.000 euro. Stemt de provincie daar nu alsnog mee in, betaalt de provincie dus eigenlijk vijf ton van het tekort van zes ton.

Significant

‘Waar mogelijk zijn optimalisaties doorgevoerd en de uitvoering van werkzaamheden kritisch tegen het licht gehouden. Ondanks al deze inspanningen blijft de geprognotiseerde kostenoverschrijding significant’, zo schrijft het college aan de gemeenteraad.