Steun voor chalets bij touringcarbedrijf in Oldeberkoop

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO SHUTTERSTOCK

Het plan voor vier chalets bij touringcarbedrijf Coulant aan De Weeme in Oldeberkoop kan op de volledige steun van de gemeenteraad rekenen.

Het werd in een commissievergadering gezien als een mooie aanvulling op de toeristische voorzieningen die Oldeberkoop al heeft.

Het project is in strijd met het bestemmingsplan, omdat het gebruik van de recreatie-eenheden niet past binnen de gebruiksregels van het bestemmingsplan. Het bouwen/plaatsen van de recreatie-eenheden is vergunningvrij en is niet strijdig met het bestemmingsplan. Op 7 april 2020 had het college het principebesluit al genomen medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van recreatiewoningen en camperplaatsen. Die camperplaatsen komen er dus niet.

Maar wel vier chalets die zeer geschikt zijn voor de doelgroep van vitale ouderen die een actieve vakantie willen in eigen land. Het plan biedt deze doelgroep de rust en de ruimte en de mogelijkheid dagtochten in de omgeving te maken. Recreatieve voorzieningen op het terrein ontbreken en door zijn ligging en omvang is het terrein onderscheidend ten opzichte van campings en camperterreinen. De gemeenteraad geeft 24 januari een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af. Daarna kan dan de vergunning worden verleend.

Nieuws

menu