Steun voor bouw torenspits op kerk Vinkega. Project loopt door diverse oorzaken vertraging op

Het bestuur van de stichting heeft vanwege de gestegen kosten een nieuwe overeenkomst getekend in het kerkje met aannemer Kemper uit Oldeholtpade. Wim en Maria Kemper en het voltallige stichtingsbestuur waren bij de ondertekening aanwezig. Piet Bosma

Stichting Behoud Finkegea ontvangt een gemeentelijke subsidie van 10.000 euro voor de reconstructie van de kerktoren in Vinkega. De stichting gaat een torenspits op de kerk plaatsen. De subsidie wordt betaald uit het Dorpenfonds en uit de monumentenbijdrage.

De reconstructie van de torenspits is het sluitstuk van de jarenlange inspanning van de stichting om het kerkgebouw te behouden en er een toekomstbestendige invulling aan te geven. De totale kosten voor het project werden oorspronkelijk geraamd op 150.000 euro. Daar is op bezuinigd door het gebruiken van een gebruikte toren. De stichting beschikte over voldoende middelen via provinciale subsidies en toezeggingen van fondsen en stichtingen. Daarnaast droegen bewoners uit de omgeving bij aan het project.

Vertraging

De planning was om na de zomer van 2021 te beginnen met de reconstructie. De complexiteit van het project in combinatie met de procedures, financiering en de coronacrisis en de inzet van vrijwilligers heeft grote invloed gehad op de voortgang. De vertraging heeft financiële gevolgen voor het project. Door de sterk gestegen loon- en materiaalkosten ontstond er een gat in de begroting van zo’n 22.000 euro. Daarom klopte de stichting bij de gemeente aan voor een aanvullende subsidie. Door de 10.000 euro van de gemeente is er nu nog een gat van 12.000 euro.

Iepen Mienskipsfûns

De stichting heeft afspraken met de provincie over een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns. Hier is een einddatum op geplakt. Door de opgelopen vertraging wordt die datum niet gehaald. De stichting is hierover in gesprek met de provincie. De gemeentelijke subsidie is een positief signaal richting de provincie.

Het bestuur van de stichting heeft vanwege de gestegen kosten een nieuwe overeenkomst getekend in het kerkje met aannemer Kemper uit Oldeholtpade. Wim en Maria Kemper en het voltallige stichtingsbestuur waren bij de ondertekening aanwezig.

Nieuws

menu