Stephanuskerk Oldeholtpade zet de kerkdeur open voor publiek

FOTO LENUS VAN DER BROEK

De Stephanuskerk in Oldeholtpade doet ook mee met het Friese kerkenproject Tsjerkepaad. Vele kerken laten bezoekers de kerk zien en geven tekst en uitleg. De kerk in Oldeholtpade is ook nog open op zaterdagmiddag 14 en 28 augustus en op 11 september. Op de laatste dag is er ook een organist die het bijzondere kabinetorgel bespeeld.

De oorspronkelijke uit tufsteen opgetrokken kerk in Oldeholtpade werd gesticht in 1204.Het huidige gebouw aan de Hoofdweg, voor de hervorming gewijd aan de Heilige Stephanus, kwam gereed in 1545 en is opgetrokken uit rode baksteen. De kerk is medio jaren tachtig van de vorige eeuw gerestaureerd. In en rond de kerk zijn nog een aantal zeer oude grafzerken aanwezig met de namen van oude bekende families.

Nieuws

menu