Station Peperga in 1908.

Stations Nijeveen en Peperga moeten volgens fervent treinreiziger Mark Ooijevaar heropend worden. ProRail waarschuwt voor te groot optimisme

Station Peperga in 1908. Foto: Archief Lourens Looijenga

De stations in Peperga en Nijeveen moeten terugkomen langs het spoor. Dat staat in een plan dat oud-schaatsers en fervent treinreiziger Mark Ooijevaar uit Hoogkarspel voor heel Nederland heeft gemaakt.

Station voor inwoners De Blesse, Steggerda, Willemoord en Blesdijke

In de plannen van Ooijevaar moet in Peperga weer een station komen voor de inwoners van De Blesse, Steggerda, Willemsoord en Blesdijke. Het gebouw in Peperga is in de jaren zeventig afgebroken.

Het station van Willemsoord noemt hij niet, dat is ook vanaf de dienstregeling in mei 1935 dicht ging. Er staan ook nieuwe stations bij Staphorst, Heerenveen-Zuid en Heerenveen-Noord.

Op korte termijn zou je volgens Ooijevaar al verbeteringen moeten doorvoeren. Zo ligt er in Heerenveen een prima station dat helemaal niet gebruikt wordt: Heerenveen IJsstadion. Zelfs bij grote evenementen in Thialf stopt de trein er niet. Met name de verbinding naar het noorden, de Lelylijn in internationaal verband, heeft volgens Ooijevaar op korte termijn veel prioriteit, met kansen op realisering rond 2030.

Ooijevaar somt in zijn rapport een groot aantal nieuwe stations op die er moeten komen. En dus stations die in ere hersteld zouden moeten worden. Bijvoorbeeld dus de stations van Peperga en Nijeveen op ‘Staatslijn A’. Ze gingen open op 15 januari 1868 en voor treinreizigers weer dicht op 15 mei 1935. De stoptrein van Zwolle is daardoor vier minuten eerder in Leeuwarden.

Heropening van Peperga

Rond het begin van de oorlog werd het station van Peperga overigens nog even heropend tussen 1 januari 1940 en 5 januari 1941. Zo moeten boeren er in februari 1940 hooi afleveren dat gevorderd is door het Nederlandse leger. Er kon tot de jaren zeventig nog geladen en gelost worden. Zo werden vanaf 1961 zeer lange melkmachines, gemaakt in Blesdijke, op speciaal daarvoor gemaakte goederenwagons gezet

Het ‘Totaalplan Spoor’ werd ook aangeboden aan de gemeenteraden van Weststellingwerf en Meppel.

Voor toekomstige economische ontwikkeling is in de visie van Ooijevaar een samenhangend geheel van duurzame infrastructuur met goed landelijke dekking en internationale aansluiting van belang. Zijn ‘Totaalplan Spoor’ geeft een visie op de bereikbaarheid per spoor en welke uitbreidingen nodig zijn om het spoornetwerk flink te verbeteren.

Veel potentie

Veel bestaande plannen zijn hierin verwerkt, maar ook ontbrekende schakels die nog niet of zeer weinig in beeld zijn, maar wel veel potentie hebben. Daarnaast is kort een aanvullende bereikbaarheid weergeven met overig railvervoer, Waternetwerk en IC Bus. Een grote mobiliteitstransitie van auto en vliegtuig naar OV + fiets kan vele problemen in samenhang aanpakken.

In zijn uitgebreide plan voor de toekomst van het spoornetwerk gaat het Ooijevaar niet alleen om de bereikbaarheid en de beperkte ruimte in Nederland. Het gaat hem ook om een bijdrage aan een klimaatneutraal Nederland. ‘De huidige klimaatmaatregelen zijn onvoldoende om de doelen van 2030 te halen laat staan een klimaatneutraal Nederland.’

‘Zeker op het gebied van mobiliteit zijn nog veel extra stappen nodig daarbij hebben we onder andere ook te maken met een stikstofcrisis en druk op de beperkte ruimte in Nederland. Een integrale aanpak van vele problemen gelijktijdig is daarbij een interessante optie. Al voor de coronacrisis waren er zorgen over het toekomstig duurzaam verdienvermogen van de Nederlandse economie.’

Te groot optimisme

ProRail heeft al gewaarschuwd voor al te groot optimisme over de haalbaarheid van de zeer gedetailleerde ideeën van Ooijevaar. Zo spreekt Ooijevaar niet over het benodigde geld. Dat is uiteindelijk een politieke afweging. ProRail vindt wel dat er een grote opgave ligt op te werken aan stations en het netwerk de komende jaren.

In de gemeenteraden van Weststellingwerf en Meppel wordt het ‘Totaalplan Spoor’ deze maand voor kennisgeving aangenomen.