Sportvelden Olyphia zijn beschadigd door emelten en engerlingen. Gemeente draagt bij in herstelkosten

Olyphia en Steenwijkerwold tackelen de pollen uit de grond.

Olyphia en Steenwijkerwold tackelen de pollen uit de grond. Piet Bosma

Voetbalvereniging Olyphia in Noordwolde heeft schade aan haar sportvelden opgelopen door emelten en engerlingen. Doordat de kosten voor het herstel van de velden hoog oplopen, neemt de gemeente hiervan 50% (2269 euro) voor haar rekening.

Emelten en engerlingen zijn de meest voorkomende gras etende insecten die zorgen voor schade aan velden. De sportvelden van Olyphia zijn net als veel andere velden in de gemeente geprivatiseerd. De gemeente beperkt zich daarom tot het maaien. Alle andere werkzaamheden worden door de vereniging uitgevoerd. De gemeente geeft een jaarlijkse onderhoudsbijdrage.

De totale kosten voor het herstel van de velden is volgens de gemeente buitenproportioneel voor een door vrijwilligers gerunde organisatie, zoals een voetbalvereniging. De onderhoudsbijdrage is niet voldoende om de kosten te dekken. Risico op emelten wordt verkleind door het gras korter te maaien. Dit geeft een gespecialiseerd bedrijf ook aan. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het verzekeren van de velden tegen emelten is niet rendabel. De premie zal snel de schade overstijgen.