Simon ter Heide uit Oldeberkoop is toch weer lid van de PvdA. 'Ik heb er anderhalf jaar voor gevochten'

Simon ter Heide. Screenshot

,,Het is een mooi eerherstel, ik heb er anderhalf jaar voor gevochten.’’ Simon ter Heide uit Oldeberkoop is alsnog weer toegelaten als lid van de PvdA. Het landelijke partijbestuur heeft nog een keer gekeken naar het eerdere royement van het voormalige prominente raadslid van de PvdA, die nu voor Lokaal Sociaal Ooststellingwerf in de gemeenteraad van Ooststellingwerf zit.

Kort na de raadsverkiezingen in maart 2018 stond Ter Heide vanwege een hartinfarct en een hersenbloeding langere tijd op non-actief. En juist in die periode kwam de PvdA, voor het eerst na 12 jaar, weer in de coalitie van Ooststellingwerf. Een periode waarin Ter Heide tot 2018 als fractievoorzitter het boegbeeld van de partij was. Hij vormde door een conflict in de fractie noodgedwongen vanaf eind 2019 een eenmansfractie. Begin 2022 sloot Ter Heide zich echter aan bij de nieuw gevormde partij Lokaal Sociaal Ooststellingwerf. Hij werd daarvoor dus door de PvdA gestraft.

Landelijk lid

Jesse Jansen van de PvdA mailt nu echter tot grote vreugde van Ter Heide: ,, Een afvaardiging van het partijbestuur heeft jouw verzoek om opnieuw lid te mogen worden van de Partij van de Arbeid beoordeeld. Besloten is om jou opnieuw als landelijk lid toe te laten bij de Partij van de Arbeid. Welkom terug. Het landelijk lidmaatschap betekent dat je landelijk wél, maar lokaal geen ledenrechten kan uitoefenen. Dit in verband met jouw lokale politieke activiteiten voor een andere politieke partij.’’

Royement

De statuten en reglementen die door de leden van de partij zijn vastgesteld, schreven voor dat het PvdA-leden niet is toegestaan om op eigen titel of namens een andere politieke partij lid te zijn van de gemeenteraad. Het partijbestuur besloot Ter Heide daarom in april 2022 te royeren. Dat besluit is daarna bevestigd door de beroepscommissie van de partij. Want Ter Heide legde zich er niet bij neer. Hij schreef ook een brief aan partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent en ook het Friese oud-Kamerlid Lutz Jacobi zette zich voor Ter Heide in.

Gehoopte effect

,,Ik ben lid van de PvdA sinds 1979 en er is voor mij geen enkele reden om daarmee te willen stoppen. Ik vraag me af waar ik dat aan verdiend heb.” Hij kreeg aanvankelijk per mail een reactie: ,,U heeft zich gericht tot de partijvoorzitter met het verzoek uw royement te heroverwegen. Dat ligt niet voor de hand.” Maar het heeft uiteindelijk toch het gehoopte effect gehad. ,,Ik denk dat Sent de brief zelf gelezen heeft. Op het verkiezingscongres op 4 februari zijn de statuten zo aangepast dat het toch mogelijk is om onredelijke gevallen van royement anders te behandelen. Ik betaal gewoon weer 50 euro per maand.’’

Nieuws

menu