Schrieversronte wil van pand in Oldeberkoop cultureel centrum maken

‘We willen groeien naar een cultureel centrum in Oldeberkoop, waar het fijn werken is, kennis over de Stellingwerven en de streektaal te vinden is en waar ruimte is voor scholing, publicaties en culturele activiteiten.’ Dat staat in het meerjarenplan van De Stellingwarver Schrieversronte 2022-2026. ‘In de komende jaren willen we zorgen dat de SSR nog meer zichtbaar wordt in de regio.’

Het gebouw waar de Stellingwarver Schrieversronte gehuisvest is.

Het gebouw waar de Stellingwarver Schrieversronte gehuisvest is.

Het voormalige bankgebouw in Oldeberkoop is een gemeentelijk, monumentaal pand. De leden hebben aangegeven dat zij het pand en de Schrieversronte bij elkaar vinden horen. De insteek is dan ook om het pand te behouden. Het gebouw voldoet echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Een commissie is bezig om investeerders en medegebruikers voor het pand te vinden. Op korte termijn moet duidelijk worden of dit gaat lukken. Er moet sowieso een kosten-batenanalyse van de hele organisatie worden gemaakt.

Nieuws

menu