Schoolfonds verleent subsidies in Groote Veenpolder

De vergadering van de floreenplichtigen van het dorp Spanga werd onder het voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort gehouden.

De vergadering van de floreenplichtigen van het dorp Spanga werd onder het voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort gehouden. Lenus van der Broek

In café De Veehandel in Spanga was dinsdag de vergadering van de floreenplichtigen. Tijdens deze vergadering werden onder meer subsidies toegekende aan verenigingen en organisaties in de Groote Veenpolder.

Voetbalvereniging VWC ontvangt 300 euro voor het organiseren van de 10 e editie Jeugdkamp. De Stichting Overland ontvangt 300 euro voor het organiseren van de Avondvierdaagse en de Jeugdcommissie Groote Veenpolder ook 300 euro voor het organiseren van diverse jeugdactiviteiten. Basisschool Aventurijn kan nog een bedrag declareren voor het aanleggen van een moestuin. Dit besluit werd vorig jaar genomen.

Notulen met de hand geschreven

De vergadering van de floreenplichtigen van het dorp Spanga werd onder het voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort gehouden. Gemeentesecretaris Remco van Maurik is secretaris van het schoolfonds Spanga. Volgens de akte zijn de burgemeester en gemeentesecretaris respectievelijk voorzitter en secretaris. Op de agenda stond onder andere de rekening van het schoolfonds en het toekennen van subsidies voor activiteiten in de Groote Veenpolder. Om de nostalgie in stand te houden, worden de notulen nog met de hand geschreven in het oude notulenboek.

Schoolfonds bestaat sinds 1511

Het schoolfonds bestaat al sinds 1511. Iedere boer met eigen land in het gebied leverde een bijdrage in het fonds, dat toen ten goede kwam aan het onderwijs in Slijkenburg en Spanga. Die boeren waren floreenplichtig, ook wel genoemd in florenen uitgedrukte huurwaarde van een grondbezit, een soort belasting. Het schoolfonds wordt gevoed door de rente en de opbrengst van de verpacht van 3,22 hectare land.