SDW valt over vermeende hogere CO2-uitstoot

Het gemeentehuis in Wolvega. Lourens Looijenga

De bouw van ene mestvergister bij een borenbedrijf in Oldelamer roept vragen op de bij de raadsfractie van SDW. De CO2-uitstoot wordt namelijk volgens de tekst van het college met een factor vijf verhoogd.

Een veehouder in Oldelamer heeft het college gevraagd of het is toegestaan om een mestvergistingsinstallatie te bouwen waarin naast eigen mest en restproducten ook restproducten van agrarische bedrijven uit de regio worden bijgevoegd voor het produceren van biogas. Genoemde voorbeelden van restvoeders zijn mais, kokos, bladeren, bloembollen, akkerbouwafval etc. De voornaamste bronnen van restproducten zijn land- en tuinbouwbedrijven in de Noordoostpolder en de melkfabriek uit Heerenveen.

Deze mestvergistingsinstallatie is nieuwe vorm van vergisting waarin de voordelen van bestaande technieken van mestvergisting en co-vergisting worden gecombineerd om hernieuwbaar biogas op te wekken. Het college meldt in een memo aan de gemeenteraad: ‘Door bedrijfseigen mest en voor een deel eigen restproducten te gebruiken wordt de energieproductie en de CO2-uitstoot met een factor vijf verhoogd.’ Op vragen vanuit de raad bleek dat er een fout stond in de tekst. Het gaat om de ‘vermeden’ CO2-uitstoot. Die wordt met een factor vijf verhoogd.