Raad van State verwerpt bezwaren tegen bestemmingsplan Prikkedam. Het crossen in Makkinga is nu eindelijk definitief geregeld.

De eerste motocrosswedstrijden op circuit De Prikkedam trekken veel publiek. Rens Hooyenga

De Raad van State heeft de bezwaren tegen het in maart door de gemeenteraad van Ooststellingwerf vastgestelde bestemmingsplan Prikkedam ongegrond verklaard. Dat betekent dat na vele jaren nu eindelijk het crossen op de baan in Makkinga formeel gelegaliseerd en onder voorwaarden toegestaan is.

Centraal in de uitspraak staat de uitbreiding van het motorcrossterrein met een beginnerscrossbaan. De afdeling viel eerder over de toevoeging van die beginnerscrossbaan. Dat was in 2019 niet goed in het bestemmingsplan geregeld, maar nu wel. De uitspraak komt niet meer als een verrassing. De Raad van State had in december 2021 in een tussenvonnis de gemeente kans gegeven nog enkele tekortkomingen te corrigeren. En dat is dus naar behoren gebeurd.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Daardoor is volgens de hoogste rechter nu dus formeel ook sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving. Het plan leidt niet tot onaanvaardbare gevolgen voor de verkeers- en parkeersituatie rond het circuit. Ook de mogelijke schade aan natuurgebieden speelt geen rol bij het besluit. Het crossen in Makkinga is nu eindelijk definitief geregeld. De Raad van State ziet ook geen grond voor de bewering van de bezwaarmakers (de familie Van Rossem) dat de aangescherpte regels niet handhaafbaar zouden zijn.

Lawaai beteugelen

Concreet betreffen de aanpassingen het bieden van nog meer zekerheden om het lawaai van crossmotoren te beteugelen. Tijdens motorcrosswedstrijden mogen geen motoren worden gebruikt die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 94 dB(A), gemeten volgens de dynamische meetmethode. En het aandeel tweetaktmotoren mag op geen enkel moment meer dan 50% mag bedragen van het totaal aantal crossmotoren dat op de motorcrossbanen rijdt. Er is dus een beperking in het plan opgenomen voor de deelname van tweetaktmotoren aan motorcrossactiviteiten.

Nieuws

menu