Protestbijeenkomst bij Spokeplas tegen gaswinningen. ‘Weegt het winnen van gas uit kleine velden wel op tegen de risico’s?'

De stichting GAS DrOvF houdt maandagavond 6 september een protestbijeenkomst bij de Spokeplas in Noordwolde tegen nieuwe gasboringen in deze regio. De stichting zet zich in om de nadelige gevolgen van de gaswinning te voorkomen of te beperken. De stichting maakt zich ook sterk voor een goed meetnet en een schaderegeling.

Overzicht GasDrOvF van alle gasveldjes in het provinciale grensgebied, met in het geel de twee nieuwe tussen Wilhelminaoord en Noordwolde.

Overzicht GasDrOvF van alle gasveldjes in het provinciale grensgebied, met in het geel de twee nieuwe tussen Wilhelminaoord en Noordwolde. GasDrOvF

Gaswinbedrijf Vermilion Energy is de procedure gestart om twee nieuwe gasvelden aan te boren in het gebied tussen Wilhelminaoord en Noordwolde. Voor de stichting is dat reden om nu ook de protesten daartegen op gang te brengen. ‘Als je ook vindt dat in onze kwetsbare natuur en historische werelderfgoedomgeving geen nieuwe gasvelden moeten komen, kom dan naar de Spokeplas en laat van je horen. Ondanks alle bekende ellende van materiële en immateriële aard die gaswinning op het land veroorzaakt, gaan bedrijven en overheid met oogkleppen op gewoon door. De invloed van inwoners op de besluitvorming is een wassen neus.’

Dronebeelden

De stichting verwacht niet dat veel mensen de moeite nemen om formeel bezwaar te maken, vandaar voor het eerst een laagdrempelige bijeenkomst. Gerard van Wijk meldt dat ook politici worden uitgenodigd om naar de bijeenkomst te komen. Er is geen specifiek programma. Het doel is om vanaf 18.30 uur met zoveel mogelijk mensen een statement te maken. Het idee is ook om dat met dronebeelden vast te leggen. Van Wijk heeft geen idee hoeveel mensen hij kan verwachten. ‘Maar het leeft, dat is absoluut zeker. Op de eerste raadpleging zijn 350 reacties verstuurd en een hoop mensen weten nog amper wat er staat te gebeuren.’ Overigens heeft het ministerie van EZK wel naar alle bewoners informatie verstuurd over de procedure die vermoedelijk in de zomer van 2024 wordt afgerond.

Bestaande wetgeving

Van Wijk zegt dat het ook een protest wordt tegen de bestaande wetgeving, waardoor burgers met procedures bij de Raad van State bijna altijd met lege handen staan. De Rijksoverheid coördineert de besluitvorming van energieprojecten met een nationaal belang. Ook de boring naar deze twee gasveldjes valt onder die Rijkscoördinatieregeling. Het Rijk handel ruimtelijke inpassing, de vergunningen en de inspraakprocedures af. Een gemeente mag alleen een advies afgeven over het aanpassen van een bestemminhgsplan voor bijvoorbeeld het plaatsen van een boortoren of de aanleg van een gastransportleiding. Het gevolg is dat gemeenten al niet eens meer de moeite nemen om kostbare procedures te starten.

‘Effecten onduidelijk’

Gerard van Wijk vindt dat het Rijk pas op de plaats zou moeten maken met het meewerken aan het boren naar nog meer gasvelden. Volgens de stichting GasDrOvF zijn de effecten van gasboringen in andere kleine velden in het gebied nog niet duidelijk. ‘Weegt het winnen van gas uit kleine velden wel op tegen de risico’s? Bij twijfel niet inhalen.’ En de Tweede Kamer zou de wet moeten aanpassen, zodat burgers wel een kans maken met hun bezwaren. ‘Het wettelijk bewijsvermoeden, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid voor de onderbouwing van het schadedossier, zou niet bij de burger maar bij de veroorzaker van schade neergelegd moeten worden.’

Kwetsbare waterhuishouding

Zo is er angst voor schade door bodemdaling en/of bodemtrillingen. Maar ook de kwetsbare waterhuishouding in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld is een bron van zorg. Informatieavonden van het Rijk moeten de zorgen straks wegnemen. ‘De bijeenkomst in Noordwolde wordt een signaal naar iedereen dat het anders moet’ zo verwacht Van Wijk, die druk bezig is om ook zoveel mogelijk media naar Noordwolde te krijgen. ‘Het roer moet radicaal om. Dat willen we laten zien bij de Spokeplas.’