Positieve reacties op plannen Beekdal Linde. Rondje wandelen of peddelen lijkt niet haalbaar

De interesse voor de plannen van de gebiedscommissie Beekdal Linde voor de volgende fase van de werkzaamheden is groot. Dat bleek dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst in ’t Hokkien van De Hoeve.

Op excursie langs de Linde.

Op excursie langs de Linde. Piet Bosma

Bijna 100 mensen gingen vandaar ook met stralend weer op excursie om te zien wat er allemaal al gerealiseerd is. En iedereen was uitermate positief over het resultaat.

Schrijvertje

Het succes was ook in kleine dingen af te meten. De aanwezigheid van het schrijvertje, een kever die leeft op net water, gaf een goede indicatie voor schoon water. Dat gold volgens Staatsbosbeheer ook voor enkele gesignaleerde plantensoorten. Minder enthousiast was iedereen over de exoot de Groter Waternavel, die de Linde bij vlagen overwoekerd. ‘Het waterschap doet niks’, zo klonk het verwijtend.

Polders

Uiteraard stond de informatiebijeenkomst en de excursie vooral in het teken van de vierde ‘uitvoeringsmodule’ van de gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. In die volgende fase draait het om de gronden van een voormalig landbouwbedrijf Ter Schure, de polder IJkenverlaat en de polder Hoekstra. Door de bestaande dijkjes weg te graven, krijgen de polders Hoekstra en IJkenverlaat, met een totale oppervlakte van bijna 70 hectare, een open verbinding met de Linde. Bij extreem hoge waterstanden kunnen deze polders extra water opvangen en bergen. Bij lager water stroomt het water uit de berging weer de rivier in. De polders krijgen ook natuurvriendelijke oevers.

De tekst gaat verder na de foto

Boeren

Er is één uit te graven meander van de rivier in de plannen gesneuveld. It Fryske Gea vond de huidige natuurwaarden van die plek niet opwegen tegen het maken van nieuwe natuur. De werkzaamheden starten dit najaar in de polder Hoekstra. De andere twee gebieden volgen in 2022 en 2023. Wat er dan gaat gebeuren met de leegstaande boerderij Ter Schure is nog onbekend. De gebiedscommissie zou er graag een biologische boer in hebben, maar die zal dan eerst flink moeten investeren. Opvallend is dat langs de Linde vooralsnog geen enkele boer bereid is om tegen een beheersvergoeding ook natuurbeheerder te worden. Bij het Koningdiep was die interesse voor particulier natuurbeheer er wel.

Kademuur

De commissie hoopt een oude stenen kademuur vlakbij de Kontermansbrug te herstellen. Geert Lantinga - het historisch geweten van de commissie - vindt de muur ‘een tastbare herinnering aan de kanalisatie van de Linde in 1925’. Hij hoopt dat het bij de aanbesteding van andere werkzaamheden wordt meegenomen. ‘Het is een prachtig element uit de geschiedenis met mooie bogen in het metselwerk. Daar kwam de beurtschipper aan met goederen voor De Hoeve en Oldeholtpade.’ De commissie zou er een kleine parkeerplaats willen maken met de mogelijkheid voor invaliden om bij die kademuur te vissen.

De tekst gaat verder na de foto

Wandelen en peddelen

Een andere bestaande wens kwam vanuit de bezoekers van de bijeenkomst wederom op tafel. Het is momenteel onmogelijk om een rondje door het gebied te lopen. ‘We zijn de dupe van alle verschillende grondeigenaren’, zo zegt een inwoonster van De Hoeve. Zo staat volgens haar nu ergens op een pad richting een oud-strandje (zwembad Nijeholtpade) een bordje met de tekst ‘rustgebied’. Je kunt kortom bijna nergens bij de rivier komen, zo was haar verwijt. Commissievoorzitter Wim Plekkenpol zegt dat hij graag had willen meewerken aan dit idee.

Ook plaatselijk belang de Hoeve had de wens om een rondje vanuit De Hoeve door het nieuwe natuurgebied te kunnen lopen. Maar bezwaren van enkele aanwonenden wogen blijkbaar zwaarder. Volgens Geert Lantinga wordt waar mogelijk – zonder onteigening - het gebied ontsloten voor recreanten, ook voor mensen in een kano. Maar ook die zouden het liefste een rondje willen peddelen, zo wordt door hen gemeld. Maar ook die lus door het gebied lijkt onhaalbaar. Het is ook niet meer het stadium om nieuwe plannen in te brengen. De plannen zijn na inspraak al vastgesteld, het gaat nu om de uitvoering. Staatsbosbeheer wil vaker excursies houden om mensen dat van dichtbij te kunnen laten volgen.