Plantdag in Elsloo luidt meer biodiversiteit in op de akker

De boompjes en struiken worden geplant. Eigen foto

Dertig vrijwilligers plantten 2500 boompjes en struiken op de akker van Karl Brouwer in Elsloo.

Daarmee is niet alleen de aanzet gemaakt tot meer verscheidenheid in flora en fauna op de akker, maar ook tot landschapsherstel. De vrijwilligers plantten meidoorn, sleedoorn, hondsroos, Gelderse roos, wilde lijsterbes en gewone vlier. De komende tijd worden ook de andere biodiversiteitselementen ingezaaid: de kruidenstrook en de keverbanken.

Biodiversiteit op de akker is een bijzonder onderdeel van het project Van akker naar bakker. Naast een nieuw streekproduct – Weyerts Eygen brood met een erg korte en duurzame productieketen - krijgt natuurherstel extra veel aandacht. Geïnspireerd op het verleden komen er een houtwal en meidoornhagen terug. En onlangs is op de akker een poel uitgegraven, een keverbank aangelegd en wordt binnenkort een kruidenstrook ingezaaid. Door de aanleg van deze natuurelementen ontstaan nieuwe biotopen voor vogels, vlinders, insecten en zoogdieren op de akker. Zij vinden er voedsel en kunnen er schuilen en nestelen. Uilen- en valkenkasten rondom de akker verleiden roofvogels om op muizen te komen jagen. Muizen zijn natuurlijk welkom op de akker, maar te veel beschadigt het gewas.

Naast de houtwal en de meidoornhagen zijn er andere biodiversiteitselementen op de akker. Die worden de komende tijd afgerond.

De poel

Ooit heeft op de akker een heideven gelegen; het was tot nu toe nog altijd een natte plek op de akker. De poel is opnieuw uitgegraven. Door de arme omstandigheden eromheen kan er opnieuw heidevegetatie groeien. Tegelijkertijd wordt het water vastgehouden voor droge perioden. En tijdens natte periode in de herfst en de winter kan het afstromen naar de poel.

De keverbank is een kleine opgehoogde wal op de akker met polvormige grassen en inheemse kruiden. Het is een ideale plek voor insecten zoals loopkevers. Dat betekent voedsel voor de patrijs. Daarnaast helpen loopkevers op een natuurlijke manier plagen in het landbouwgewas tegen te gaan.

De kruidenstrook

Op de akker is ook een rand aangelegd voor meerjarige kruiden. Deze leveren vanaf het voorjaar tot het najaar nectar aan insecten, zoals bijen, hommels en zweefvliegen/sluipwespen. Zij kunnen op hun beurt plagen op de akker bestrijden. Een tarweveld is een walhalla voor knaagdieren, zoals muizen. Uiteraard zijn ze van harte welkom op de akker, maar teveel kan behoorlijke schade aan de tarwe aanrichten. Uilen en valken kunnen een goede balans bewaken. Zorgboerderij Gaegelpolle maakte daarom voor het project valken- en uilenkasten.

Graan

Binnenkort zaait teler Karl Brouwer het graan en daarna kan het vervolgseizoen van het project Van akker naar akker beginnen. De productie van een eerlijk streekproduct binnen een straal van tien kilometer: graan van de akker via de molen als meel naar de bakker met extra veel aandacht voor verscheidenheid in flora en fauna op de akker.

Nieuws

menu