Perfectionist dirigent Tjalling Wijnstra is thuis bij Opera Spanga

Het doek klappert, de tent kraakt en piept. Lampen zwiepen heen en weer. Dirigent Tjalling Wijnstra haalt zijn schouders op en glimlacht. Hard waaien? Ze hebben wel voor hetere vuren gestaan. ,,Wolkom by Opera Spanga!’’

Tjalling Wijnstra:  ,,It is in feest om hjir te wurkjen.’’

Tjalling Wijnstra: ,,It is in feest om hjir te wurkjen.’’ Foto Niels de Vries

In de tent in het weiland aan de Lindewijk in Spanga maakt dirigent Tjalling Wijnstra (1961) zich op voor weer een repetitie. Sinds begin juni reist hij zes dagen in de week naar Spanga. ’s Morgens om negen uur is hij present in de tent – in 2020 verhuisde de opera van de Spangahoekweg naar de Lindedijk. ’s Avonds om elf uur ploft hij op de bank in Leeuwarden. ,,Noch efkes wat drinke en dan de oare dei wer.’’