Paden in Rottige Meente krijgen opknapbeurt. 'Hiermee wordt het aantrekkelijk om het natuurgebied te bezoeken’

Om ervoor te zorgen dat de paden worden onderhouden, gaan de gemeente en Staatsbosbeheer – in overleg met inwoners – afspraken maken.

Om ervoor te zorgen dat de paden worden onderhouden, gaan de gemeente en Staatsbosbeheer – in overleg met inwoners – afspraken maken. Lenus van der Broek

In de zomermaanden is groot onderhoud uitgevoerd aan de fiets- en wandelpaden in de Rottige Meente. Het Voetpad, Scheenepad en de Veendijk zijn onder handen genomen.

‘We vinden het belangrijk dat deze paden op orde zijn. Hiermee wordt het voor omwonenden, recreanten en toeristen aantrekkelijk om het natuurgebied te bezoeken’’, vertelt wethouder Roelof Theun Hoen.

De begroeiing en vuil op het Voetpad, Scheenepad en de Veendijk is verwijderd. Daarna zijn er nieuwe schelpen op de fiets- en wandelpaden aangebracht. Om ervoor te zorgen dat de paden in de toekomst goed en regelmatig worden onderhouden, gaan de gemeente en Staatsbosbeheer – in overleg met inwoners – afspraken maken.

Zuidelijke Poort

Het groot onderhoud van de schelpenpaden is onderdeel van het project de Zuidelijke Poort. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld vanuit de Regiodeal Zuidoost Friesland. Ook heeft Weststellingwerf een financiële bijdrage geleverd aan het opknappen van de fiets- en wandelpaden.