Oosterstreek zamelt lege flessen in voor komst van speeltuin

Flessenactie voor speeltuin Oosterstreek

Flessenactie voor speeltuin Oosterstreek Piet Bosma

De actiedag ten behoeve voor de renovatie van de speeltuin in Oosterstreek heeft rond de 1800 euro opgeleverd. Ruim duizend euro daarvan kwam binnen via de legeflesseninzameling.

Met man en macht, van jong tot oud, werden er onder begeleiding van oudejaarsploeg d’Olde Togers vier mega-kratten vol plastic flessen en nog talloze bierkratjes ingezameld. Met een platte kar werd het ingeleverd bij de Jumbo in Noordwolde. De rest van het geld werd verdiend door de kookgroep, die haar lekkernijen verkocht in en om het dorpshuis, de plek waar het de hele middag een gezellige boel was. En ook de klaverjasavond zorgde voor geld in het laadje. Samen met enkele giften kwam het bedrag op zo’n 1800 euro. Een stap in de richting van de benodigde 60.000 euro om de speeltuin goed te kunnen herstellen.

‘Het wachten is nu nog op enkele fondsen die we hebben aangeschreven’, aldus Berry Duin, lid van de speeltuincommissie.