Ongeduld in De Hoeve: 'Wij willen bouwen'

Vergadering Plaatselijk Belang De Hoeve.

Vergadering Plaatselijk Belang De Hoeve. Dirk Dubling

Nu burgemeester en wethouders in principe akkoord gaan met de bouw van zes woningen aan de Hoeveweg in De Hoeve, wil de bevolking ook dat er wordt doorgepakt.

Er was maandagavond op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang maar weinig begrip voor alle tijd die gemoeid is met het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat gaat zeker een jaar duren.

Joan Horbeek van de stichting ‘Bouwen op De Hoeve’ sprak de aanwezige vertegenwoordigers van vier raadsfracties toe. ‘Er staan acht jonge Hoevenaren met de schop in de hand klaar om te starten. Waarom om bureaucratische redenen wachten? Geef de toestemming nu.’

Uitgebreide procedure

Door Ton Mulder van Blijf Stellingwarfs werd de suggestie gedaan om in te spreken. Maar dat zal de uitgebreide procedure niet versnellen. Er wordt gestart met een voorontwerp, daarna volgt het ontwerp en uiteindelijk volgt de vaststelling door de gemeenteraad. De raad heeft zich nog niet uitgesproken over het plan. Tegen deze vaststelling of het besluit om het plan niet vast te stellen, is beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Digitale activiteiten

Het dorpsfeest was het afgelopen jaar vanwege de coronaregels een compleet digitaal georganiseerd evenement geworden. Daar werd volop door Hoevenaren aan meegedaan. Het voornemen is om ook volgend jaar digitale activiteiten in de plannen op te nemen.

Dorpsvisie en bestuur

Omdat de dorpsvisie 2016-2020 aan vernieuwing toe is, is het bestuur van Plaatselijk Belang aan de slag gegaan met de eerste voorbereidende stappen die moeten leiden naar een nieuwe dorpsvisie. Voorzitter Richard Bakkenes en bestuurslid Jantina Venema werden door de 32 aanwezige leden herkozen. Het bestuur is door het aftreden van Claudette Tissink op zoek naar een nieuw bestuurslid. Vroukje Bakker neemt als niet-bestuurslid tijdelijk de rol van penningmeester over.

Dorpsverenigingen

Er zijn meer dorpsverenigingen die volop bezig zijn het bestuur rond te krijgen. Na een periode zonder bestuur heeft ook plaatselijk belang Noordwolde-Zuid de draad weer opgepakt. Het nieuwe bestuur bestaat uit Ad de Pender, Joseph Melskens, Sietze Lukkes, Janneke van Maanen en Thea Beun. Maandag 8 november vergadert plaatselijk belang Oosterstreek. Kars-Jan Klok, Freek Pereboom en Jelle de Ruiter worden daar voorgedragen als bestuurslid. Dat is ook het enige agendapunt tijdens deze extra ledenvergadering. Binnenkort wordt in Oosterstreek overigens begonnen met het vernieuwen van de vijftigjarige speeltuin, waarvoor in het dorp geld is ingezameld.