OWO-gemeenten passen samen APV aan in strijd met lachgas

Het kabinet werkt aan een landelijk verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Foto: Mediawiki / Hansmuller

De OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland pakken samen het probleem van het lachgas aan. Dat zei burgemeester Harry Oosterman woensdagavond in een commissievergadering op vragen van de fractie van Ooststellingwerfs Belang.

In de raad van Ooststellingwerf is brede steun om het gebruik van lachgas als partydrug aan banden te leggen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook Oosterman is daar een voorstander van, maar dan wel in OWO-verband.

Lachgas valt sinds 2016 onder de Warenwet en is daarom verkrijgbaar als ‘waar’ voor particulieren. In de Warenwet is geen specifiek verbod opgenomen. Hierdoor is lachgas gemakkelijk (online) te verkrijgen of te bestellen bijvoorbeeld als drijfgas voor slagroomspuiten. Omdat het Rijk het nog steeds niet landelijk heeft geregeld moeten gemeenten dus vooralsnog zelf de verkoop en het gebruik van lachgas reguleren.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet zal het besluit over het tot stand brengen van regelgeving worden overgelaten aan een nieuw kabinet. Het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas vormt volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een niet te onderschatten probleem bij voornamelijk jongeren. ‘Het geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast.’

Een gemeente kan alleen wat doen bij activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte en die activiteiten moeten nog ook overlast veroorzaken. Weststellingwerf besloot in april te wachten op een model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De VNG heeft inmiddels die handreiking gedaan over hoe je via een verordening in de APV overlast en gebruik van verdovende middelen in de openbare ruimte kunt aanpakken, zonder dat het alleen over lachgas gaat. Het wordt verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. En over het lachgas stelt de VNG voor:

‘1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.’

Burgemeester Oosterman verwacht dat er in september een vernieuwde concept-APV bij de drie gemeenteraden op tafel ligt.

Nieuws

menu