Nieuwe poging voor bouwen aan Boschoordweg in Boijl. 'De wijk moet duurzaam en groen zijn'

Diverse bewoners hebben interesse getoond voor een plan om duurzame nieuwbouwwoningen aan de Boschoordweg in Boijl. Dit bleek in de dagen na een informatiebijeenkomst in het dorpshuis. Dat wil nog niet zeggen dat er dus al snel gebouwd gaat worden.

De bouwlocatie aan de Boschoordweg in Boijl.

De bouwlocatie aan de Boschoordweg in Boijl. Lourens Looijenga

Het beoogde bouwperceel van twee hectare tussen de Boschoordweg en recreatiepark De Groene Zoom is in eigendom van de Woningstichting. In 2003 waren er namelijk al plannen van de Woningstichting en Dorpsbelang om daar te gaan bouwen in combinatie met een nieuw dorpscentrum en een nieuwe school. Met de opbrengst van de verkoop van woningen zou dat worden bekostigd.

Nieuwe school