Negatief advies GGD over komst geitenhouderij in Boijl. Actievoerende omwonenden zijn blij

GGD-Fryslân adviseert uit voorzorg geen uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen toe te staan in een straal van twee kilometer van gevoelige bestemmingen. Dat blijkt uit een brief die aan het gemeentebestuur van Weststellingwerf is gestuurd.

Het bedrijf in Boijl.

Het bedrijf in Boijl. Funda

Aanleiding zijn de plannen voor een geitenhouderij aan de Boekelterweg in Boijl. Actievoerende omwonenden melden in een reactie dat het GGD advies helder is. Zij zijn er blij mee.

Longontsteking

Bij geitenhouderijen is er tot een afstand van twee kilometer een verhoogde kans op longontsteking gevonden. ‘In Noord-Brabant en Limburg zijn over de periode 2009 - 20131 gemiddeld 29% en over de periode 2014 - 20162 gemiddeld 27% meer gevallen van longontstekingen binnen twee kilometer afstand van een geitenhouderij dan buiten een afstand van twee kilometer.’

GGD Fryslân adviseert daarom de gemeente uit voorzorg, totdat er meer kennis beschikbaar is over de oorzaak: geen uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen toe te staan in een straal van twee kilometer van gevoelige bestemmingen; geen nieuwe gevoelige bestemmingen binnen twee kilometer van een bestaande geitenhouderij te plaatsen; goede informatie te geven over de gezondheidsrisico’s en over de motivering van een besluit, zowel richting ondernemers als omwonenden.

Gezondheidsrisico’s

‘De ernst van de aandoening geeft reden voor GGD Fryslân om te adviseren om onderzoeken af te wachten die verder inzicht bieden in de oorzaak van longontstekingen.’ De brief is ondertekend door adviseur Nguyen en door arts Tan. ‘Verder is het mogelijk dat er gezondheidsrisico’s voor omwonenden zijn en dat deze omwonenden overlast ondervinden ondanks dat de uitstoot van een (toekomstig) bedrijf aan de wettelijke milieunormen voldoet. Hierdoor is het dus mogelijk dat de gevolgen van de uitstoot voor het milieu beperkt worden geacht, maar er wel kans op gezondheidseffecten is.’

Daarnaast adviseert GGD Fryslân bij nieuwvestiging en uitbreiding van alle veehouderijen (dus niet alleen geitenhouderijen) om de best beschikbare technieken te gebruiken die de emissie van fijnstof, biologische agentia (waaronder endotoxine en zoönose), geur en geluid zoveel mogelijk terugdringen. ‘Gezien de tot dusver onbekende oorzaak van het verhoogde risico op longontsteking bij geitenhouderijen is het niet met zekerheid te zeggen welke (bron)maatregelen effectief zijn om dit risico te reduceren.’

Gevoelige bestemming

Aan de Boekelterweg 11 in Boijl is nu nog een melkrundveehouderij met paarden gevestigd. De afstand van de meest nabijgelegen gevoelige bestemming ligt op circa 45 meter aan de Boekelterweg 15. Gevoelige bestemmingen zijn woningen, scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, verzorgings-en verpleegtehuizen, ziekenhuizen. Ook voormalige bedrijfswoningen waarbij geen binding meer is met veehouderij-activiteiten beschouwt GGD Fryslân als gevoelige bestemming.

Kritiek

In de milieugezondheidskundige beoordeling voor geur, fijnstof en geluid wordt vooral gekeken naar gevoelige bestemmingen met langdurig verblijf meegenomen. Recreatiewoningen voor kortdurende verblijf worden om deze reden niet in het GGD-advies meegenomen. Ook recreatiebedrijven zoals camping Bekhofschans zijn echter tegen de plannen voor een geitenhouderij. De omwonenden hebben in een aanvullende brief aan de GGD dan ook kritiek op dit deel van het GGD advies. ‘Is er naar uw mening geen besmettingsrisico bij kort verblijf op drie kampeerterreinen? Hoe definieert u kort verblijf, en waarom sluit u kortdurend verblijf uit? Ziet u daar geen besmettingsrisico’s?’