Meer dan tachtig oud-Hoevenaren ontmoetten elkaar in De Hoeve

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Op zondag 26 juni, tijdens het dorpsfeest van De Hoeve, ontmoetten meer dan tachtig oud-Hoevenaren elkaar in dorpshuis ‘t Hokkien. Het initiatief tot deze ontmoeting kwam van de oud-Hoevenaren zelf.

Tijdens de uitgave van de reeks boekjes “Zoo was ‘t doe”, waarin vele verhalen over het dorp gebundeld zijn, en de heruitgave van het boekje “Op De Hoeve”, hoorde het bestuur van Plaatselijk Belang meer dan eens dat er grote behoefte was aan een reünie.

Deze reünie heeft dus op zondag de 26ste plaatsgevonden. Voorzitter Richard Bakkenes heette de aanwezigen zondagmorgen, die van vele plaatsen uit het land gekomen waren, welkom en vroeg in zijn welkomstwoord om een minuut stilte voor allen – die door overlijden - deze dag niet meer konden meemaken. Voor de overleden Hoevenaren werd een minuut stilte in acht genomen.

Na veel oude herinneringen te hebben opgehaald, namen zo’n zeventig reünisten samen met andere Hoevenaren deel aan een door de Dorpsfeestcommissie georganiseerde brunch. Directeur Annigje van den Berg nodigde na de brunch alle aanwezigen uit om OBS De Klaeter te bezoeken.

Bijna iedereen zat vroeger zelf op deze school, die toen nog OLSD De Hoeve werd genoemd. Aan de reünisten werd vooraf gevraagd oude foto’s mee te nemen die ter plekke gescand werden voor het fotoarchief van het dorp. Ook trad er een koor op.

Nieuws

menu