Locatiekeuze gaswinning Vledderveen en Wilhelminaoord vraagt om meer onderzoek naar effect op natuur

Nederland is tegen een groen label voor gas ANP

Om een locatie te kunnen kiezen voor gaswinning bij Vledderveen en Wilhelminaoord is meer onderzoek nodig naar de effecten op de natuur. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat neemt dit advies over.

Vermilion wil in de omgeving van Vledderveen en Wilhelminaoord aardgas opsporen en winnen. Ze onderzoekt waar dit het meest geschikt is. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen van negen mogelijke locaties onderzocht in een milieueffectrapport. De minister had de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd het rapport te beoordelen.

Werelderfgoed

Het rapport laat zien dat een aantal locaties afvallen, omdat ze Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid aantasten. Om een voorkeurslocatie te kunnen kiezen is meer onderzoek naar de effecten van gaswinning op de natuur nodig, zegt de Commissie. ‘Doe meer onderzoek naar de gevolgen voor de beschermde natuur op de verschillende locaties en hoe die gevolgen zijn te voorkomen.’ Ook de effecten van stikstof op Natura 2000-gebieden moeten volgens de Commissie preciezer worden onderzocht.

De minister heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen.

Nieuws

menu