Lammetjesdag gekoppeld aan Open Dag obs De Lantscheene Oldetrijne

FOTO LENUS VAN DER BROEK

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Op obs De Lantscheene in Oldetrijne was het zaterdagmiddag een drukte van belang. Nu het voorjaar is, organiseerde de school een open dag, gekoppeld aan de Lammetjesdag.

Er waren tijdens de Lammetjesdag diverse activiteiten, die samenhangen met het buitenleven. Er konden bijvoorbeeld lammetjes, een vierling, en vele andere (jonge) dieren op het schoolplein geaaid worden. Er was een springkussen om lekker op te ravotten. Ook was er een trekker op het schoolplein. In de school werd de bezoeker rondgeleid door leerlingen en volgde een kennismaking met de leerkrachten. Er waren ook twee vrouwen uit Oekraïne die in Oldetrijne in een gastgezin verblijven. Eén van hen gaf tekenles aan de kinderen en ouders.

Op de Lammetjesdag werd tevens aandacht besteed aan het onlangs gelanceerde thema ‘Van plofklas naar bofklas’. Hiermee wil de oudervereniging de aandacht vestigen op de vele voordelen van een kleinschalige school als De Lantscheene: een inspirerende landelijke omgeving, kleinschalig en hoogwaardig onderwijs dat volledig aansluit op de persoonlijke behoeften van het kind, een plek waar normen en waarden en respectvol met elkaar omgaan hoog in het vaandel staan.