Kringloopwinkel De Veurdele mag overbodige spullen niet meer gratis naar afvalbrengstation brengen

Lourens Looijenga

Kringloopwinkel De Veurdele in Noordwolde mocht vanaf 2008 kosteloos restafval naar het afvalbrengstation in Wolvega brengen. De gemeente heeft De Veurdele laten weten dat deze afspraak gestopt wordt, omdat sinds 2018 het afvalbrengstation geen bedrijfsmatig afval meer mag accepteren.

Weststellingwerf ziet de overbodige spullen van de kringloopwinkel niet als huishoudelijk afval, maar als bedrijfsafval.

De Veurdele heeft de gemeente in een brief gevraagd de beslissing terug te draaien. De gemeente blijft echter bij het besluit de overeenkomst uit 2008 te beëindigen.

De Veurdele moet haar onverkoopbare spullen nu tegen betaling laten afvoeren door een afvalverwerker. De gemeente heeft gekeken of zij via subsidies de kringloopwinkel hierin tegemoet kan komen, maar zag hier geen mogelijkheid toe.

Inzamelen

De Stichting Kringloopproject Friesland Zuid Oost heeft daarnaast gevraagd te worden aangewezen als inzamelaar van een aantal categorieën huishoudelijk afval, zoals GFT-afval, glas, oud papier, textiel en elektrische apparaten. Ook hier vindt de kringloopwinkel geen gehoor bij de gemeente.

Huishoudelijk afval kan naar het afvalbrengstation worden gebracht. Daarnaast zijn er scholen en verenigingen die oud papier en karton ophalen. De grootste afvalstromen (restafval, glas, gft en oud papier) worden door Omrin en andere marktpartijen verwerkt. Weststellingwerf heeft volgens de gemeente voldoende middelen om huishoudelijk afval in te zamelen. ‘Er is dus geen reden De Veurdele aan te wijzen als inzamelaar van afval.’

Nieuws

menu