Kring van Bercoop had goed jaar. Vakantiespel Ooststellingwerf ontvangt waarderingsprijs

Denise Stelling (rechts) en Esther de Vries krijgen de cheque uitgereikt door Esther Veenhouwer. Foto: Iwan van Nieuwenhoven Iwan van Nieuwenhoven

De Kring van Bercoop had, ondanks het coronavirus, een goed jaar. Dat bleek tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in Nijeholtpade. Voorzitter Esther Veenhouwer toonde zich verheugd over de goede opkomst. Zo’n 40 leden waren aanwezig in dorpshuis De Ni’je Stienze.

Het bestuur, waar de komende jaren enkele mensen ‘uitstromen’ hield een aantal maanden geleden een brainstormsessie om vooruit te kijken en de Kring van Bercoop ‘toekomstproof’ te houden, liet Veenhouwer weten. Jan Slager uit De Hoeve is de eerste waarvan afscheid werd genomen. Slager was ruim 15 jaar bestuurslid, waaronder vice-voorzitter. Marja Nijhof zat lang samen met Slager in het bestuur en roemde zijn rust en praktische, beschouwende opstelling. Ook Slagers bouwkennis kwam nogal eens van pas. Voor dat laatste kan het bestuur ook in de toekomst een beroep op hem blijven doen. Sylvia Heida uit Wolvega neemt de vrijgekomen plaats in het bestuur in.

MeJander

Er is ook gekeken naar doelstellingen van de Kring. Naast sport, ouderen, jongeren, sociale cohesie en verduurzaming zal tevens focus op wonen, taal, cultuur en landschap komen te liggen. Daarnaast wordt de website gemoderniseerd en ook zal de procedure rond het aanvragen van bijdragen van de stichting geautomatiseerd worden. Ook wordt het aanvragen van kleine bijdrage vereenvoudigd. In MFA De MeJander in Oldeberkoop heeft de Kring een eigen ruimte gekregen. Daar is onder andere het archief van de Bank Bercoop in ondergebracht.

Waarderingsprijs

Na de huishoudelijke vergadering kreeg een viertal organisaties uit het werkgebied van de voormalige Bank Bercoop, de gelegenheid zich te presenteren. Ze waren genomineerd voor de Waarderingsprijs omdat ze in de Coronatijd dankzij creatieve of innovatieve oplossing er in slaagden hun evenementen te organiseren. Die nominatie leverde Vakantiespel Ooststellingwerf, Speelweek Wolvega, Kopje Cultuur Steenwijkerland en Bosbad De Paasbergen in Dwingeloo al 2500 euro op. De aanwezige leden van de Kring kozen na de presentaties het Vakantiespel Ooststellingwerf als winnaar. Dat leverde een bonus van nog eens 2500 euro op. Het Vakantiespel ging dit jaar ‘on tour’ en zorgde in alle dorpen van de gemeente voor spel en vermaak.

Nieuws

menu