Komst van grote geitenhouderij in Boijl is van de baan. Geen bezwaar tegen weigering van omgevingsvergunning

De komst van een grote geitenhouderij naar Boijl is van de baan. Uit een schrijven aan de raad blijkt dat de weigering van de omgevingsvergunning door het college nu definitief is, aangezien tegen de weigering geen bezwaar is aangetekend.

Melkveebedrijf in Boijl dat mogelijk geitenhouderij wordt. FOTO MAKELAAR SCHEP

Melkveebedrijf in Boijl dat mogelijk geitenhouderij wordt. FOTO MAKELAAR SCHEP

De plannen voor een nieuwe geitenhouderij hielden ruim een jaar de gemoederen in Boijl bezig. Zo werd in januari vorig jaar een handtekeningenactie begonnen. Ook campings steunden het protest. Aan de Boekelterweg 11 is een veehouderij van 41,5 hectare gevestigd. Marco van Beek, een agrarisch ondernemer uit Nijkerk, wilde samen met makelaar Schep daar een geitenhouderij vestigen. De definitieve koop van de boerderij hing af van de vergunning van de gemeente.

Longontsteking

Nieuws

menu