Kerken verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 'Deze mensen dragen traumatische ervaringen met zich mee'

Elke vrijdagavond kan in een kerk in de omgeving een kaars worden aangestoken voor de inwoners van Oekraïne.

Elke vrijdagavond kan in een kerk in de omgeving een kaars worden aangestoken voor de inwoners van Oekraïne. Stoerefoto.nl

De eerste zondag na de inval van Rusland in Oekraïne werd er in de Protestantse Gemeente Ter Holten een speciale dienst gehouden waarin de zorgen met betrekking tot de gevolgen van de oorlog werden gedeeld. Gemeenteleden voelden vervolgens de behoefte de daad bij het woord te voegen. Dat resulteert nu in opvang van meerdere (deel)gezinnen in Oldeholtpade én in Oldeberkoop.

Jouke Droogsma, predikant in Ter Holten en Olde- en Nijeberkoop: ‘In beide kerkelijke gemeenten zijn woningen en andere locaties beschikbaar gesteld voor opvang van gevluchte Oekraïners. Daarbij is ook aandacht voor privacy. Deze mensen dragen traumatische ervaringen met zich mee. Die moet je bij voorkeur niet in een sporthal bij elkaar zetten, maar proberen waar mogelijk een andere plek bieden. De aangeboden hulp is hartverwarmend, maar we willen de Oekraïners vervolgens ook niet aan hun lot overlaten. Kinderen gaan zo snel mogelijk naar school en er wordt gewerkt aan onderling contact.’

Kerken in actie

De vluchtelingen uitnodigen bij de gebruikelijke zondagsdiensten is door de taalbarrière nauwelijks een optie. Vrijdag 18 maart om 19.30 uur is er daarom een speciale bijeenkomst in de kerk van Oldeholtpade. Na korte aandacht voor bezinning is vooral de onderlinge ontmoeting van belang, zowel met andere Oekraïners als met de dorpsgenoten uit het dorp waar vluchtelingen worden opgevangen. Daarbij zijn vluchtelingen uit andere dorpen meer dan welkom. Droogsma: ‘Met Esther Pierik, kerkelijk werker in Scherpenzeel, had ik contact omdat ook daar Oekraïners worden opgevangen. Ook zij worden dus uitgenodigd. Het plan is om elke vrijdagavond in een andere kerk in de omgeving zo’n speciale bijeenkomst te houden.’