Inwoners Oldeholtpade geven dorp een 8. Nieuwe dorpsvisie richt zich op onder meer wonen, energietransitie en overlast

Voorzitter Wim Halsema van plaatselijk belang en wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp, op de achtergrond de bestuursleden en de werkgroep. Lenus van der Broek

De bewoners van Oldeholtpade geven hun eigen dorp een 8. Het cijfer zegt veel over hoe inwoners het wonen in Oldeholtpade ervaren. Tegelijk is het een uitgangspunt voor de toekomst.

Wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp ontving maandag de nieuwe dorpsvisie van plaatselijke belang Oldeholtpade. Het dorpsplan met de titel ’Dorpsvisie Oldeholtpade, voor elkaar, met elkaar’, werd overhandigd door voorzitter Wim Halsema.

Dorpsvisie

Naast een aantal vertegenwoordigers van plaatselijk belang, was de werkgroep Dorpsvisie aanwezig. De werkgroep heeft het afgelopen jaar gewerkt om de informatie, ideeën en wensen van de bewoners met een enquête op te halen en te vertalen naar een overzichtelijk plan voor de komende vijf jaar.

Oldeholtpade werkt al veel langer met een dorpsvisie. Eind 2008 werd de dorpsvisie 2008-2020 gepresenteerd. Deze dorpsvisie is tijdens die periode regelmatig herzien en geactualiseerd. De dorpsvisie is een belangrijke leidraad voor plaatselijk belang. Het is de basis voor gesprekken met bewoners en samenwerkingspartners, waaronder de gemeente.

Wat staat er in de dorpsvisie?

De nieuwe dorpsvisie richt zich op een aantal speerpunten: wonen, energietransitie, overlast, verkeer, cultuur en recreatie en biodiversiteit. Uit de bijna 200 enquêteformulieren die zijn ingevuld, blijkt dat dit de onderwerpen zijn die belangrijk zijn en waar veel kansen liggen. Plaatselijk belang gaat deze speerpunten met behulp van werkgroepen verder uitwerken tot concrete projecten.

Rol van de gemeente

In een aantal gevallen speelt de gemeente een rol in de uitvoering. Plaatselijk belang wil daarom op termijn afspraken maken met de gemeente over de aanpak en uitwerking van die projecten. Wethouder Rikkers-Oosterkamp gaf aan dat de gemeente open staat voor zo’n verdere samenwerking. Ze nodigde plaatselijk belang uit om dat de komende periode samen verder te verkennen.

Nieuws

menu