Inwoners Boijl uiten zorgen over gezondheid. 'Wie wil er nog naast een geitenhouderij kamperen?’

‘Tegen corona kun je je nog beschermen, maar we hebben geen keuzevrijheid over de lucht die we inademen.’ Hilly Monkelbaan uit Boijl sprak maandag in namens twaalf huishoudens en de eigenaren van kampeerterreinen in bij de raadsvergadering van Weststellingwerf. Ze zijn tegen de komst van een geitenhouderij. ‘Laat kwaliteit van álle leven uw besluit kleuren.’

Hilly Monkelbaan vanuit een woonkamer in Boijl met zeven medestanders

Hilly Monkelbaan vanuit een woonkamer in Boijl met zeven medestanders Screenshot

Er is geen enkel vertrouwen in eventuele technische oplossingen om de gevolgen van een geitenhouderij aan de Boekelterweg te beperken. ‘Staldeuren gaan open en dicht het voer moet worden binnengebracht, mest afgevoerd: onze gezondheid wordt opnieuw bedreigd. Gezondheid is te belangrijk om met de inmiddels ontoereikende en verouderde regelgeving besluiten te nemen.’ Volgens het RIVM hebben mensen, die in een straal van twee kilometer rond een geitenhouderij wonen, extra veel kans op het oplopen van een longontsteking. De angst voor Q-koorts is in Boijl groot.

Onmogelijke keus

Hilly Monkelbaan woont zelf op een kilometer afstand van het bewuste bedrijf. ‘Wij, omwonenden, komen immers voor de onmogelijke keus te staan: te verhuizen van een prachtige plek die ons dierbaar is. Voor sommigen betekent dit het verlaten van honderd jaar familiebezit, waar onze buren als vierde generatie mogen wonen. Onze investeringen in woning en tuin gaan in rook op, want een geitenhouderij in de buurt zorgt voor een waardevermindering van € 50.000 tot € 100.000. Voor alle woningen binnen een zone van twee kilometer kom je dan toch wel op een kapitaalsvernietiging van tussen de 4 en 7,5 miljoen euro.’

Einde van levenswerk

Er werd door haar gewezen op de gevolgen voor natuurcamping Bekhofschans. ‘Voor de familie Peters betekent dat het einde van een levenswerk. Een onverdiend persoonlijk drama en een enorme financiële schade voor de familie. Wie wil er nog naast een geitenhouderij kamperen?’ Hilly Monkelbaan en haar medestanders hebben overigens wel hoop geput uit het besluit van de raad om de komst van nieuwe aanvragen te blokkeren. Maar de aanvraag voor een omgevingsvergunning uit Boijl was voor dat besluit al ingediend en is dus wel degelijk al in behandeling genomen.

Vergunning vernietigd

Echter een besluit van de Rechtbank Noord-Nederland biedt houvast voor de tegenstanders. De bestuursrechter vernietigde in mei de vergunning voor een geitenhouderij in de Groningse gemeente Het Hoge Land. De rechtbank stelde dat daar een milieueffectrapportage gemaakt had moeten worden vanwege mogelijke effecten op de volksgezondheid van omwonenden. De aanvraag werd in behandeling genomen toen al bekend was dat er onderzoek werd gedaan naar de gezondheidsrisico’s, zo constateerde de rechter. De rechtbank nam verder in haar overwegingen ook mee dat de gemeente kort na deze vergunningverlening een stop op het vestigen of uitbreiden van geitenhouderijen had afgekondigd.