Idee vestigingspremie definitief van tafel

Het gemeentehuis wordt omgetoverd tot festivalterrein.

Het gemeentehuis wordt omgetoverd tot festivalterrein. Eigen foto

Het college van Weststellingwerf ziet af van in geven van een vestigingspremie voor nieuwe bedrijven. Vlak voor de verkiezingen en de vorming van een nieuw college wordt definitief een streep gezet door dit idee. Dat stond in het collegeprogramma 2018-2022.

Er zou onderzocht worden of een vestigingspremie en/of aanbrengpremie een positief effect zou hebben op de vestiging van bedrijven. Een vestigings-/aanbrengpremie was dan bedoeld om de lokale economie te stimuleren. Maar het college ziet de noodzaak niet meer in van zo’n premie. ‘Het algemene beeld in onze gemeente is dat het economisch gezien best goed gaat bij de bedrijven. Dit is ook gebleken uit het MKB vriendelijkste gemeente onderzoek.’

Ongeveer de helft van de ondervraagde ondernemers heeft wel te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. Maar ze hebben volgens het college veel vertrouwen in een goede afloop van de crisis voor hun bedrijf. Uit de contacten met de gemeente blijkt ook dat verschillende bedrijven willen uitbreiden of verplaatsen.

‘Het aanbod van bedrijf onroerend goed in onze gemeente is afgenomen en is daarmee schaars geworden. Tevens is de leegstand afgenomen in de centra van Wolvega en Noordwolde. Het aantal beschikbare winkelpanden is momenteel beperkt.’

De ambitie uit 2018 om deze vier jaar te groeien met het aantal gevestigde bedrijven en totale arbeidsplaatsen is volgens het college dan ook gerealiseerd. ‘Op basis van bovenstaande ontwikkelingen in onze gemeente voegt het instellen van een vestigings- en/of aanbrengpremie onvoldoende toe om de lokale economie te versterken.’