Hoe ziet toekomst van VKD eruit? Vereniging kampt met tekort aan bestuursleden

Voor het eerst in anderhalf jaar kunnen leden van de Vereniging Kleine Dorpen weer fysiek bij elkaar komen.

Voor het eerst in anderhalf jaar kunnen leden van de Vereniging Kleine Dorpen weer fysiek bij elkaar komen. Eigen foto

De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) maakt moeilijke tijden door. Een aantal jaren werd het bestuur gevormd door slechts drie leden.

Toen secretaris/penningmeester Jacques de Kleyn in november overleed en voorzitter Eddie Lania verhuisde naar Vledder en ook aftredend was, bleef in principe alleen Pim Pera over als bestuurslid. De krapte van het bestuur en de beperkingen rondom corona zorgden ervoor dat de communicatie en de aansluiting met de Plaatselijk Belangen (PB) de laatste tijd te wensen overliet. Omdat nieuwe bestuursleden moeilijk te vinden bleken, werd de ontstane situatie op scherp gezet: wat willen de leden (PB’s), doorgaan met de VKD of opheffen?

Vragen

Riejanne Bouma, adviseur bij Doarpswurk, stelde op een bijeenkomst in Boijl leden van PB pittige vragen. De vraag of de VKD moest blijven bestaan, werd door iedereen positief beantwoord. Op de vervolgvraag wie dacht eventueel bestuurslid te willen worden, bleef het akelig stil. Er ontstond een discussie over de toekomstige vorm van de VKD. Moest het een belangenbehartiger zijn, van alleen de 24 kleine dorpen of ook van Noordwolde en eventueel Wolvega, of een platform van PB voorzitters dat in een vroeg stadium betrokken wordt bij plannen die de dorpen aangaan? Dat zou ook van de gemeente een omslag van werken vragen.

Beknopte blauwdruk

Er werd afgesproken dat er door een paar mensen een beknopte blauwdruk wordt geschreven voor de toekomst. Deze wordt in de zomer aangeboden aan de PB’s en in oktober besproken op de algemene ledenvergadering. Voor die tijd proberen de PB’s in hun dorp mensen te zoeken die zich kunnen vinden in de nieuwe structuur en een bestuur willen vormen.

Voor het eerst in anderhalf jaar konden de leden van de Vereniging Kleine Dorpen weer fysiek bij elkaar komen. In dorpshuis De Tille in Boijl waren bijna alle Plaatselijk Belangen aanwezig om de toekomst van ‘hun’ VKD te bespreken. Ook burgemeester Andre van de Nadort was daarbij.

De tekst gaat verder na de foto

Terugblik

Voordat de toekomst werd besproken, blikte oud-voorzitster Marja Nijhof terug op een vergelijkbare periode in de jaren 90. Ook toen liep VKD tegen dezelfde problemen aan. Doordat een aantal mensen de schouders eronder zette, bloeide de VKD op en werd de vereniging een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. Er werden thema-avonden en Lagerhuisdebatten georganiseerd voor de PB’s, waar ook raadsleden, de Woningstichting en St. Welzijn Weststellingwerf bij werden uitgenodigd. Op aandringen van de VKD werd een dorpencoördinator aangesteld, die tot op de dag vandaag zijn waarde bewijst. Korte lijnen, een Dorpenfonds, promoten van de aanschaf van AED’s in elk dorp en de uitreiking van de Willewarkerspries zijn een aantal resultaten van de samenwerking met de gemeente.

Kennismaking

Burgemeester Van de Nadort benadrukte de waardevolle structuur van de VKD. ‘Realiseer wat je mist als je de VKD niet meer hebt’, merkte hij op. Zijn eerste kennismaking met de VKD was kort na zijn aantreden in 2017. Het bestuur van de VKD hield een bustoer langs alle dorpen in de gemeente. De PB’s konden zich presenteren en kennismaken tijdens een aantal tussenstops. Van de Nadort roemde de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en praktische zaken met elkaar uit te wisselen onder het motto ‘beter goed gejat, dan slecht verzonnen’.