Historie Rode Dorp is zichtbaar gemaakt op informatiepaneel. Voor bewoners is het nog steeds een paradijsje

Ruim 100 jaar geleden werd op een onvruchtbare strook heidegrond van de kerk in Noordwolde aan de Meenthe het Rode Dorp gebouwd. Door de Woningstichting Weststellingwerf is de bijzondere historie van deze plek nu zichtbaar gemaakt in een vorm van een informatiebord, dat woensdagochtend is onthuld.

Directeur Sake Lageveen van de woningstichting en Lourens Looijenga bekijken het informatiebord.

Directeur Sake Lageveen van de woningstichting en Lourens Looijenga bekijken het informatiebord. Piet Bosma

Het Rode Dorp is eigenlijk officieel geen dorp, maar kwam tot stand als sociale woningbouw net boven Noordwolde. Tegenwoordig valt het onder Zandhuizen, wat raar is omdat het dé plek is waar Noordwolde in vroegere eeuwen is ontstaan. Dat wordt in januari 1920 al snel duidelijkheid als er wordt begonnen met het bouwrijp maken van het perceel. Onderzoekers leggen de contouren bloot van de eerste kerk van Noordwolde: een tufstenen zaalkerkje uit mogelijk de elfde eeuw met halfrond koor. En daar omheen worden binnen een gracht heel veel graven gevonden. Die grafvondsten zijn deels in Leeuwarden bewaard gebleven. De onderzoekers komen tot de conclusie dat het tot zeker tussen 900 en 1400 een laatste rustplaats van velen is geweest.

Linde

Nieuws

menu