Grote waternavel verovert ook de Lende

De Lende bij De Hoeve. FOTO LOURENS LOOIJENGA

De Lende bij De Hoeve. FOTO LOURENS LOOIJENGA

De grote waternavel beleeft in de Stellingwerven net als op andere plekken in Friesland door het groeizame weer een topjaar. Complete watergangen staan letterlijk bol van de planten.

Loonbedrijven en boeren kunnen er niet tegenop hekkelen. Twintig loonbedrijven maken de watergangen in het werkgebied van het Wetterskip Fryslân vrij van waterplanten om zo de aan- en afvoer van water te verbeteren. Ze krijgen hiervoor voor het eerst 39 cent per strekkende meter. Zeker 100 kilometer is dichtgegroeid. Ook in de rivier de Lende is de plant rijkelijk aanwezig (foto).

De grote waternavel doet zijn status als invasieve exoot eer aan. De plant die eigenlijk thuishoort in Zuid-Amerika, is ooit als vijverplant door tuincentra naar hier gehaald. Hij mag nu niet meer worden verkocht, maar het is al te laat, mede doordat er de laatste jaren niet of nauwelijks strenge winters waren. De plant heeft zich al op verschillende plekken in Nederland (blijvend) gevestigd.

De grote waternavel groeit vanaf eind mei, en het hardst in juli en augustus. Grote waternavel gedijt goed bij stilstaand of langzaam stromend water op zonnige, voedselrijke plaatsen. De verwijdering moet heel grondig gebeuren. Ieder plantendeeltje dat achterblijft en afdrijft, is een stekje dat elders weer verder kan groeien. De Grote waternavel kan oeverplanten overwoekeren en andere soorten wegconcurreren.

In de regio Oosterwolde is Wetterskip Fryslân twee jaar geleden een project gestart met de sociale werkvoorziening van Caparis in Drachten. Maar door corona konden de medewerkers niet samen in een busje ten strijde trekken. En dus zitten in Ooststellingwerf de wijken ook weer vol.