Gemeenteraad blokkeert in het geheim komst grote geitenhouderijen

De gemeente Weststellingwerf blokkeert de komst van een grote geitenhouderij in Boijl FOTO MAKELAARDIJ SCHEP

De raad van de gemeente Weststellingwerf heeft in een geheime vergadering een stokje gestoken voor de komst van grote geitenhouderijen. Dat blijkt vrijdag uit een publicatie in de Staatscourant. Wethouder Hanneke Zonderland meldt dat dit geldt voor nieuwe aanvragen. De komst van een bedrijf in Boijl kan hier niet mee worden tegengehouden.

Die aanvraag loopt en dat plan past dus nog binnen de bestaande regels. Het gaat om een geitenhouderij met bijna 2000 geiten en 80 paarden.

Gezondheidsrisico’s

De plannen voor een nieuwe geitenhouderij houden de gemoederen in Boijl al maanden bezig. Er is landelijk veel onduidelijkheid over de risico’s van een geitenhouderij voor de volksgezondheid van omwonenden en passanten. Eerder onderzoek toonde aan dat mensen die in de buurt van vergelijkbare bedrijven wonen vaker last hebben van een longontsteking. Of er een verband is wordt nog onderzocht. De resultaten worden in 2024 verwacht.

Aan de Boekelterweg 11 is nu nog een veehouderij van 41,5 hectare gevestigd. De eigenaar is Johan Schep, die ook de verkopende makelaar is. Het hele bedrijf stond te koop, maar vooralsnog zijn alleen de landerijen echt van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar is ‘De Methorst melkgeiten en pluimvee BV’ uit Nijkerk, dat een bedrijf met melkgeiten heeft in Lunteren.

Vertrouwelijk onderwerp

De raad hield donderdagavond een extra raadsvergadering. Uiteindelijk werd na een chaotische procedure in het openbaar een besluit genomen over een vertrouwelijk onderwerp. Naar nu blijkt is er een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele grondgebied van de gemeente Weststellingwerf. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit.

Het gaat om een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2014. De raad heeft bepaald dat het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken zo te wijzigen dat een nieuwe geitenhouderij wordt opgericht, een bestaande geitenhouderij wordt uitgebreid met geiten dan wel een bestaand agrarisch bedrijf wordt gewijzigd in een geitenhouderij.

Nieuws

menu