Gemeente steekt geld in fietsen en wandelen langs sluizen

Het sluiscomplex van de Driewegsluis biedt de gelegenheid voor een unieke waterbeleving. Het sluiscomplex wordt niet of nauwelijks gebruikt waardoor het mogelijk is om deze buiten werking te stellen en een beleving toe te voegen aan de sluisbak met water, zoals een wandelpad door het water of een zwemgelegenheid. Piet Bosma

Blesdijke - Weststellingwerf wil de bijdrage van 300.000 euro van de Regiodeal Zuidoost Friesland voor het project Zuidelijke Poort inzetten voor een luizenroute. Er komt een wandel- en fietsroute langs de monumentale sluizen Scheenesluis, Driewegsluis en Sassluis. Met het geld wordt de Sassluis in Blesdijke binnenkort opgeknapt.

De gemeente wil met het project ‘Zuidelijke Poort’ de aantrekkelijkheid van de locatie Driewegsluis en de omgeving vergroten. Het gebied Driewegsluis krijgt een betere ontvangstfunctie. In de directe omgeving komen meer recreatieve voorzieningen, die het voor toeristen aantrekkelijk maken om langer te blijven. Voor het gebied Driewegsluis is een concept ontwikkelvisie opgesteld.

Cofinancieringsprojecten

Het Rijk draagt in de Regiodeal Zuidoost Friesland € 15 miljoen bij aan de leefbaarheid en welvaart in Zuidoost Friesland. De 300.000 euro is bestemd voor het project ‘Zuidelijke Poort’. Het Rijk stelt als voorwaarde dat gemeenten ook zelf projecten uitvoeren als cofinanciering. De gemeente wil de fietsovergang over de ophaalbrug over de Linde verbreden, de fietsroutes op het oostelijke eiland Driewegsluis verbeteren, een nieuwe fietsbrug voor aansluiting op het fietspad naar Oldemarkt aannleggen, de aanlegcapaciteit in de haven op het westelijke eiland verbeteren en uitbreiden en de wandel- en fietspaden in het gebied De Rottige Meente verbeteren.

De totale kosten van de cofinancieringsprojecten werkzaamheden bedragen € 425.000. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig. De gemeenteraad besluit hierover in de vergadering van 25 januari 2021.

Start werkzaamheden

Daarna moeten de werkzaamheden snel starten, want de bijdrage van de regiodeal is een zogenaamde ‘quick win’. Dat betekent dat zowel het opknappen van de Sassluis als de cofinancieringsprojecten voor 31 december 2021 moeten zijn uitgevoerd. De gemeente is hiervoor al in overleg met diverse betrokken partijen.

Nieuws

menu