Gemeente heeft goede hoop dat weidevogels gaswinning in Nijeholtwolde keren. Voorgestelde gaswinlocatie ligt in weidevogelmozaïek “De Ontginning”

De gemeenteraad weigert een verklaring van geen bedenkingen te verlenen aan het ministerie van EZK te verlenen inzake de gaswinlocatie Rottum.

Nabij dit perceel aan de Kooiweg zou naar gas worden gewonnen.

Nabij dit perceel aan de Kooiweg zou naar gas worden gewonnen. Piet Bosma

De beoogde locatie met de naam “Rottum”, ligt aan de noordkant van het perceel Kooiweg 22 in Nijeholtwolde. Vanaf deze locatie wil Vermilion in de komende jaren boren naar drie gasvelden onder drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf.

Hamerstuk