Gemeente Weststellingwerf wil niet meewerken aan gaswinning op nieuwe locatie in Nijeholtwolde

FOTO HUISMAN MEDIA

De gemeente Weststellingwerf wil niet meewerken aan een nieuwe gaswinlocatie in Nijeholtwolde. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De gemeenteraad van Weststellingwerf sprak zich in juni 2019 al uit tegen nieuwe gaswinlocatie in de gemeente.

Gaswinbedrijf Vermilion Energy Netherlands wil gas winnen vanaf een nieuwe locatie, aan de noordkant van het perceel Kooiweg 22 in Nijeholtwolde. Vanaf deze plek wil het bedrijf gaan boren naar drie gasvelden onder drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf.

Volgens het bestemmingsplan heeft deze grond een agrarische bestemming en is gaswinning hier niet mogelijk. Daarom heeft het ministerie aan de gemeenteraad gevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan door een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om dit verzoek af te wijzen.

De gemeenteraad neemt hierover op 31 januari 2022 een besluit.

Nieuws

menu