Ganzenschade kan worden gemeld

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Agrarisch Natuurbeheer Zuidoost – Friesland attendeert de agrariërs in dit gebied om ganzenschade te melden.

Valt het bedrijf buiten de aangewezen ganzenfoerageergebieden en heeft de boer (over)last van overwinterende kolganzen, brandganzen of grauwe ganzen, dan is het per 1 november weer mogelijk om verjaagacties met ondersteunend afschot uit te voeren. Dit kan op basis van een provinciale vrijstelling.

Vrijstelling aanvragen

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de boeren als grondgebruiker, eerst een schademelding doen in het schaderegistratiesysteem. Een schademelding houdt niet in dat er al schade moet zijn, maar slechts dat er in de komende maanden ganzenschade kan worden verwacht.

Nieuws

Meest gelezen