Friese Staten zijn in meerderheid klaar met de wolf: afschieten in gebieden met vee

De Friese Staten zijn in meerderheid klaar met de wolf. De rijksoverheid moet het rap mogelijk maken om wolven in veedichte gebieden af te schieten.

De wolf heeft dit jaar in Friesland en Drenthe al tweehonderd koeien, kalveren, schapen en pony's gedood.

De wolf heeft dit jaar in Friesland en Drenthe al tweehonderd koeien, kalveren, schapen en pony's gedood. FOTO ANP/OTTO JELSMA

,,It rint de spuigatten út”, zo verklaarden de Statenleden Attje Meekma (CDA) en Marten Dijkstra (VVD) woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Volgens hen heeft het wolvenpaar met drie welpen dat zich ophoudt in het grensgebied met Drenthe dit jaar al tweehonderd schapen, koeien, kalveren en pony’s gedood. Veel (hobby)boeren overwegen daarom sterk om hun dieren niet meer te weiden met alle nadelige gevolgen van dien voor de weidevogels, de biodiversiteit en de stikstofuitstoot. ,,En wat wolle no yn ús greiden, ús fee of de wolf”, zo vroeg het tweetal zich af.

Afschieten wolf

Nieuws

menu