Extreem veel water in de Linde. Nieuw aangelegde meander onder Oldeholtpade is compleet uit het zicht verdwenen

De nieuw aangelegde meander onder Oldeholtpade is compleet uit zicht verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een meer. Lourens Looijenga

De aanhoudende neerslag en de harde wind uit het westen zorgen voor hoge waterstanden op de Friese boezem in de Stellingwerven. Het Wetterskip is extra alert op de gevolgen in het gebied.

Vorige week is uit voorzorg het boezempeil al omlaag gebracht. De grond in Friesland is door de overvloedige regenval verzadigd van water en neemt daardoor niet meer water op. Hierdoor stijgen de peilen in de polders snel. De gemalen worden volop ingezet om de polders weer leeg te pompen. Omdat de spuicapaciteit met deze windrichting verminderd is, zet het Wetterskip naast het Hooglandgemaal in Stavoren het Woudagemaal bij Lemmer in om al het water af te voeren naar het IJsselmeer.

Meander uit zicht verdwenen

Vanwege de sterke westenwind is het water in het oosten van de provincie aanzienlijk hoger dan normaal. De provincie inspecteerde maandagmiddag de situatie bij de Kontermansbrug. Het zandbed van het talud voor het nieuwe fietspad ligt nog maar net boven water. Het zal een lange periode van droogte vergen wil hier dit voorjaar verder gewerkt kunnen worden. De nieuw aangelegde meander onder Oldeholtpade is compleet uit zicht verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een meer. Normaal staat hier het water 50 centimeter onder NAP. Nu staat het water in de Linde ruim een halve meter hoger.

Nieuws

menu