Et liek in de Lende: eerste Stellingwarver thriller van Johan Veenstra

Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven.

Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven. Eigen foto

Op vri’jdagaovend 9 juli komt in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae et ni’je boek van Johan Veenstra uut: de literaire thriller Et liek in de Lende.

Et is de bedoeling dat et een literaire aovend wodden gaot mit een interview mit de schriever en een kwis. De meziek wodt verzorgd deur Karst Berkenbosch en Mark Verbeek. Et eerste exemplaor van et boek zal anbeuden wodden an de winner van de Johan Veenstra-kwis, die maekt is deur Abel Darwinkel, sund jannewaori de ni’je direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte.

Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven. Veenstra vertelt in et boek in wezen twie verhaelen die mit mekeer te maeken hebben en an et aende van et boek saemenkommen.

Pelisiemannen

De heufdpersonen in et boek bin de beide pelisiemannen en kammeraoden Rik Smit en Rolf Wesselink. As Rik op een mooie morgen een aentien draeven gaot, dot hi’j een gruwelike ontdekking. Op et zaandstraantien bi’j et Wiede van de Lende ligt et lichem van een naekende vrouw mit et heufd in et waeter. As Rik dichterbi’j komt, zicht hi’j an de tatoeage op heur linkeraarm dat et Mara Silvius is. De vrouw mit wie hi’j de naacht deurbrocht het in et Van der Valk-hotel in Wolvege. Et liekt d’r op dat iene heur in et Wiede verdronken het.

Onderzuuk

As pelisieman heurt hi’j vanzels drekt et buro te bellen. Mar... hi’j het Mara vermoedelik as laeste zien, is dan ongetwiefeld de eerste verdochte en mag in ieder geval niet mitdoen an et onderzuuk. En hi’j wil beslist helpen en vien de moordener van zien geliefde. Rik vertelt niks van zien voonst en dot zodoende volop mit an et onderzuuk. Mar dan wodt Jurjen van Dam verdronken vunnen in et zwembad bi’j zien vekaansiehuus in de buurtschop Iegypte bi’j de Delleboerster Heide. En Rik Smit krigt de hieltied meer et onbehaegelike gevuul dat de moordener et ok op him veurzien het... Wie is disse kille moordener die gien sporen aachterlat? Waoromme komt hi’j tot zokke gruwelike daoden? Wat is d’r in et verleden mit him gebeurd? En... lokt et de pelisies om de man te pakken te kriegen?

Hoogtepunten

De coronatied is ok een slim vervelende tied veur Johan Veenstra. Hi’j kan as verhaeleverteller nooit meer op pad. An de aandere kaant weren d’r hoogtepunten. In september 2020 wodde bekend dat Veenstra de Rink van der Veldepries toekend wodde veur zien veurige roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. Die pries moet nog uutreikt wodden. Op 29 meert wodde hi’j deur de gemienteraod benuumd tot ereburger van West-Stellingwarf En op 4 juni kreeg hi’j in et Peleis op ’e Dam in Amsterdam van Preenses Beatrix een Zulveren Anjer. En now dan een ni’j boek.

Te koop

Et boek is te koop in alle boekwinkels, bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, tiedens de sutelaktie, en bi’j de schriever, thuus in Ni’jhooltpae. Tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop signeert Veenstra praktisch elke dag zien ni’je boek in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek telt 256 bladzieden en et komt in een oplaoge van 1000 exemplaoren uut.