Elektriciteitspalen langs de Weerdijk in Nijeholtwolde worden weggehaald en dit is waarom

Boven Wirdum staat nog een houten elektriciteitspaal. Het is een van de weinige overblijfselen uit de tijd dat de stroomvoorziening nog bovengronds liep in Friesland. Foto LC/Erwin Boers

Acht elektriciteitspalen aan de Weerdijk in Nijeholtwolde worden weggehaald.

De houten palen waren de laatsten die deel uitmaakten van het bovengrondse elektriciteitsnetwerk in Weststellingwerf. Toen in 1977/1978 het elektriciteitsnet ondergronds ging, vroeg een bewoner of de acht palen mochten blijven staan bij wijze van landschapsmonument. De gemeente besloot het verzoek te honoreren. De palen hebben geen functie meer voor het elektriciteitsnet.

Harde wind

De palen zijn waarschijnlijk al ruim voor 1977 geplaatst en enkele palen zijn inmiddels verrot op maaiveldhoogte. Het is niet uitgesloten dat één of meer palen omvallen bij bijvoorbeeld harde wind. Gezien de lengte en het gewicht van de palen kan dit gevaar opleveren voor het verkeer. Medewerkers van de gemeente hebben al een paal moeten verstevigen.

Telefonisch overleg

De met bewoners gemaakte afspraken over het handhaven van de elektriciteitspalen zijn niet meer terug te vinden. Eventuele correspondentie hierover is inmiddels vernietigd. Er is telefonisch overleg geweest met de bewoner die vroeg om de palen te laten staan. Hij woont tegenwoordig niet meer aan de Weerdijk. De oud bewoner stelde voor de verrotte palen te verwijderen en de nog goede palen te laten staan.

Het laten staan van nog goede palen is volgens de gemeente geen alternatief. Als er enkele palen ontbreken, moeten de kabels worden verwijderd, zodat de oorspronkelijke functie niet meer duidelijk is. Bovendien is te verwachten dat de resterende palen ook op termijn ook gaan rotten. De palen zouden dus regelmatig moeten worden gecontroleerd om de veiligheid te waarborgen.

Als de palen worden verwijderd, worden omwonenden daarover geïnformeerd.

Nieuws

menu