Dorpsere uitstraling of minder verkeerslawaai? Die keuze lag voor aan inwoners van De Blesse

De Blesse - Stille betonklinkers of sfeervolle, maar lawaaiiger straatklinkers? In De Blesse kiezen ze voor het laatste. Bewoners moeten het extra verkeersgeluid voor lief nemen.

De Steenwijkerweg heeft nu nog de inrichting als provinciale weg, zoals die in gebruik was vóór de opening van de A32 in 1988.

De Steenwijkerweg heeft nu nog de inrichting als provinciale weg, zoals die in gebruik was vóór de opening van de A32 in 1988. FOTO RENS HOOYENGA

Met de herinrichting van de Steenwijkerweg wordt een wens vervuld die al decennia leeft in De Blesse: de voormalige provinciale weg wordt ingericht als dorpsstraat en er komen maatregelen om het verkeer af te remmen. Er komen plateaus, de weg ‘verspringt’ enkele keren en het geheel moet een dorpser aanzien krijgen door onder meer het asfalt te vervangen door gebakken straatklinkers.

Bij de inspraakronde kwam van acht bewoners de vraag of dat laatste idee wel zo verstandig is. Zij vreesden meer geluidsoverlast en wezen op geluidsarme alternatieven.

Geen extra isolatie

Uit een akoestische doorrekening blijkt nu dat die vrees wel enige grond heeft. Voor 25 woningen neemt de geluidsbelasting toe, ondanks de verwachte lagere gemiddelde snelheid van 30 in plaats van 40 kilometer per uur. De maximale toename aan een van de gevels is 2,5 decibel. Dat is hoger dan volgens de Wet Geluidshinder is toegestaan, constateert de gemeente Weststellingwerf, maar omdat sprake is van een dertigkilometerzone hoeft de gemeente zich niet aan die wet te houden.

Extern projectleider Robert Brouwer wil niet zeggen bij welke huizen de grootste geluidstoename te verwachten is. Bewoners kunnen de berekeningen wel zelf opvragen.

Weststellingwerf gaat voor al deze woningen geen extra woningisolatie aanbrengen, zegt Brouwer desgevraagd. De gemeente hoeft dat niet te doen omdat de Geluidhinderwet niet geldt, en voelt het ook niet als haar morele plicht. ,,Ik begrijp dat er mensen zijn die het vervelend vinden. Maar bij deze afweging is gekeken naar het algemeen belang. In het algemeen belang vinden wij verkeersveiligheid, duurzaamheid en een dorpse uitstraling belangrijker.”

Veel veiliger

Als alternatief is nog wel gekeken naar geluidsarme betonklinkers. Die kregen om twee redenen niet de voorkeur, vertelt projectleider Brouwer: ze zorgen in mindere mate voor een ‘dorps karakter’ en zijn minder duurzaam. ,,Bij de cementproductie komt al ontzettend veel CO2 vrij, en bovendien zijn betonstenen al na een jaar of vijftien, twintig aan het einde van hun levensduur. Gebakken straatklinkers kunnen zomaar veertig tot zestig jaar mee.”

Volgens Erwin Bosma van Plaatselijk Belang De Blesse, die nauw betrokken was bij het herinrichtingsplan, valt het met de geluidsoverlast alleszins mee. ,,Kijk naar Willemsoord. Daar zijn ook klinkers aangebracht en je merkt het verschil niet eens. Mensen aan de weg kunnen nu met de ramen open slapen, en ik denk niet dat dat hier anders wordt.”

Bovendien, zegt Bosma, staat voorop dat de verkeersveiligheid straks vele malen beter wordt. De weg heeft nu nog de inrichting als provinciale weg, zoals die in gebruik was vóór de opening van de A32 in 1988. ,,Wij vinden veiligheid belangrijker dan dat we een klein beetje meer geluid krijgen. We zien nu mensen met zeker 60-plus voorbijrijden. Het moet een keer ophouden met dat gejaag.”

Meningen verschillen

Onder de bewoners zelf verschillen de meningen. Zo had Roelof Gooijer liever gezien dat het asfalt zou blijven liggen. ,,Ik zit hier nogal dicht op de weg en maak me daarom wel zorgen over het geluid. Ik weet ook niet of het nou mooier is, klinkers in plaats van asfalt. Ze kunnen het wat mij betreft beter laten zoals het nu is. Ik heb er helemaal geen hinder van.”

Bewoner Alina Lankman zegt soms al wel wat last te hebben van het grote landbouwverkeer. ,,Dat dendert hier weleens langs.”

Over een geluidstoename maakt ze zich niettemin niet zoveel zorgen. Ze hoopt dat zwaar landbouwverkeer straks andere routes kiest en zegt dat het geluid toch ook wel weer went. ,,En ik ben vooral blij dát er iets aan de weg wordt gedaan. Dat is voor mij echt het belangrijkste. Dat het net aangekleed en ingericht wordt.”

De gemeenteraad spreekt op 29 maart over het plan. De werkzaamheden, waar zo’n 3,5 miljoen euro voor klaarligt, moeten rond de jaarwisseling beginnen en in het najaar van 2022 klaar zijn.