Dorpen in Westhoek bundelen krachten om samen belangrijke uitdagingen op te pakken

Een luchtfoto van Munnekeburen.

Een luchtfoto van Munnekeburen. Hans Brandsma

De dorpen in De Groote Veenpolder bundelen hun krachten om een aantal belangrijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Ze gaan dit doen met behulp van de zogenaamde Dorpsontwikkelingsmethodiek (DOM).

De provincie Fryslân stelt vanaf 2022 extra geld beschikbaar om die aanpak toe te passen in een aantal Friese dorpen. De dorpsontwikkelingsmethodiek helpt om nieuwe mens- en denkkracht in de streek te betrekken en in te zetten voor een aantal belangrijke thema’s die bijdragen aan de leefbaarheid van de Groote Veenpolder.

Met als motto ‘De Groote Veenpolder, Samen Vooruit’ gaan de Plaatselijk Belangen Langelille, Nijetrijne en Scherpenzeel-Munnekeburen-Spanga en Stichting de Groote Veenpolder samenwerken. Met inwoners, ondernemers en lokale organisaties gaan zij aan de slag met thema’s jeugd, sport, dorpshuis en wonen/verkeersveiligheid. Van oudsher zijn dit thema’s die de dorpen in de Groote Veenpolder bindt.

Aftrap op woensdag 6 april

De thema’s komen samen in en rond het dorpshuis in Munnekeburen. Dit is ook de plek van onderwijs en sport en waar jong en oud elkaar treffen. De grote uitdaging is: hoe zorgen we ervoor dat dit ook in de toekomst het kloppende hart van de Groote Veenpolder blijft? Daarom gaan werkgroepen daar samen mee aan de slag na de aftrap op woensdag 6 april.

De tekst gaat verder na de foto

Projectgeld

De DOM-regeling is een extra stimulans om daadkrachtig en doelgericht te werk te gaan. Voor het project is namelijk € 25.000 beschikbaar voor de organisatie, de inhuur deskundigheid of bijvoorbeeld het uitvoeren van nader onderzoek. Dit wordt betaald door de provincie Fryslân en de Regio Deal Zuidoost Friesland. Daarnaast is van 2021 t/m 2023 nog eens € 15.000 beschikbaar voor een procesondersteuner van stichting Partoer.

Rol gemeente

‘De Groote Veenpolder, Samen Vooruit’ is vooral een initiatief van en voor de Groote Veenpolder. Gemeente Weststellingwerf is daarbij een belangrijke partner en ondersteunt de initiatiefnemers bij het verder vormgeven van deze nieuwe aanpak. Ook worden afspraken gemaakt over de organisatie en de precieze inzet van medewerkers bij de diverse thema’s. Die afspraken worden vastgelegd in een maatschappelijke overeenkomst.

Regio Deal Zuidoost Friesland

De gemeente werkt samen met diverse partners aan de Regio Deal Zuidoost Friesland. Een van de onderdelen van de Regio Deal is het stimuleren van vijf Dorpsontwikkelingsmaatschappijen in de regio. Deze aanpak kan helpen om de ‘brede welvaart’ in de dorpen te behouden en te versterken. De toekomst van het dorpshuis was voor stichting de Groote Veenpolder de aanleiding om samen met de Plaatselijke Belangen de meerwaarde van de DOM-aanpak verder te verkennen.